ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες ΜΠΡΟΣΤΑ στις νέες Προκλήσεις

  • 5
    Shares

Το παραδοσιακό μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού φαίνεται oτι σταδιακά πλησιάζει στο τέλος του. Ο ρόλος του παντοδύναμου δημάρχου-περιφερειάρχη, που έπαιρνε τις αποφάσεις με την δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας  των 3/5 των μελών του δημοτικού-περιφερειακού συμβουλίου τελειώνει με την εφαρμογή της απλής αναλογικής με την ψήφιση του ν.4555/2018 γνωστού ως ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 στις προσεχείς δημοτικές εκλογές  Μάιος 2019.

Με την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου  της τοπικής αυτοδιοίκησης θα αλλάξει ριζικά η λειτουργιά των δήμων και των περιφερειών και σε βάθος χρόνου θα οδηγήσουν στην εκλογή του ικανότερου και πιο αποτελεσματικού πολιτικού προσωπικού.

Ανεξάρτητα αν κάποιος , συμφωνεί  ή   διαφωνεί  με αυτές τις πρωτοβουλίες , είναι γνωστό ότι το υπάρχον σύστημα  διοίκησης διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων πάσχει, το αποτέλεσμα  επιτυχίας  του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1 μένει να αποδειχτεί στην πράξη.

Πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ευρύτερη συνεννόηση καθώς και την ουσιαστική κοινωνική λογοδοσία στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας και της οικονομικής διαχείρισης είναι αποδεκτές από τις τοπικές κοινωνίες. Όπως σε κάθε αλλαγή , το σημαντικό  και   ιδιαιτέρως  κρίσιμο  είναι οι τοπικές κοινωνίες αλλάζοντας νοοτροπία πολλών ετών  θα  μπορέσουν   να αξιοποιήσουν προς την σωστή κατεύθυνση κάθε πρόταση  που  αποβλέπει  στην  βελτίωση της.

Εκτιμώ ότι το αυτοδιοίκητο προσωπικό  θα  δοκιμαστεί  πολύ  έντονα τα προσεχή χρόνια,  οι πολίτες  θα κληθούν  να  επιλέξουν  με διαφορετικά  και  πιο ουσιαστικά κριτήρια  τις αυτοδιοικητικές αρχές  και στο  αυτοδιοικητικό πεδίο θα μπαίνουν ΟΧΙ   ΑΥΤΟΙ  που  ΘΕΛΟΥΝ  αλλά  ΑΥΤΟΙ  που  ΜΠΟΡΟΥΝ.

ΒΑΣΙΛΗΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ 2003-2010


  • 5
    Shares