Θα μας τρελάνει τελικά αυτός ο δήμος Πηνειού…

Τελικά «χτύπησε» ή δεν «χτύπησε» η κακοκαιρία «Μπάλλος» τον δήμο Πηνειού; Υπάρχουν καταστροφές ή δεν υπάρχουν; Άντεξαν οι υποδομές του δήμου Πηνειού ή δεν άντεξαν; Ας το αποφασίσει επιτέλους ο δήμος Πηνειού και ας μας πει και εμάς, γιατί, τα δελτία τύπου που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής είναι… «τρικυμία εν κρανίω».

Το πρώτο δελτίο τύπου το λάβαμε το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου, αφού είχε προηγηθεί η «καταστροφή» από τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, με τίτλο: «Αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος στους πληγέντες», με το οποίο καλούσε τους πληγέντες από την κακοκαιρία «Μπάλλος» να κάνουν αίτηση στον δήμο για να αποζημιωθούν για τις ζημιές τους.

Η «Γκεμπελική προπαγάνδα» ωχριά μπροστά στο δελτίο τύπου που λάβαμε δύο μέρες μετά, στις 18 Οκτωβρίου, με κεντρικό τίτλο «Δήμος Πηνειού: Άντεξε την κακοκαιρία Μπάλλος». Σύμφωνα μάλιστα με το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, όσες φωτογραφίες με καταστροφές βγήκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ήταν τραβηγμένες στα ίδια σημεία από διαφορετικές πλευρές και ότι προέρχονται από «φερέφωνα» που «λασπολογούν» (λέξεις από το δελτίο τύπου).

Και ξαφνικά σήμερα, 19 Οκτωβρίου, έρχεται νέο δελτίο τύπου με τίτλο: «Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Πηνειού», σύμφωνα με το οποίο προέκυψαν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες από την κακοκαιρία «Μπάλλος» σε όλες τις περιοχές του δήμου.

Τελικά, άφησε ή δεν άφησε καταστροφές πίσω του ο «Μπάλλος» στον δήμο Πηνειού; Ποιο δελτίο τύπου να λάβουμε υπόψη μας και ποιο όχι; Έχετε αποφασίσει ακόμα ή όχι;

Μήπως βιαστήκατε να χαρακτηρίσετε συνδημότες μας, και μάλιστα κάποιους που σας ψήφισαν και σας στήριξαν «φερέφωνα» ή απλά σας διακατέχει «σύνδρομο καταδίωξης»;

Και εν κατακλείδι, μετά από όλα αυτά, ποιος περιμένετε ότι θα σας πάρει στα σοβαρά;

———————————————————————————

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

Ο Δήμος Πηνειού στέκεται αρωγός στους κατοίκους που επλήγησαν από την κακοκαιρία « ΜΠΑΛΛΟΣ» η οποία συνοδεύτηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στον Δήμο μας από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 14-10-2021 έως και την Παρασκευή 15-10-2021.

Με την υπ’αριθμ. 1135/15-10-2021 απόφαση Δημάρχου κ. Ανδρέα Μαρίνου, συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων  για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στην χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στην χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2021.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του επιδόματος βάσει του 1699/16-05-2019 Β’ σε ότι αφορά τις ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ που καταστράφηκαν είναι οι εξής:

Α) Άρθρο 1 : Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών

 

1.Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα). β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

 

  1. 2. Εγκρίνεται επιπλέον της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές: α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου: -Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου. β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 16 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1699 19677 19678 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1699/16.05.2019 τεύχος Β’) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Β) Άρθρο 2:  Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής

 

  1. 1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ΄ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα). β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου). γ) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας. δ) Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.
  2. 2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
  3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης από την Επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσης, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2.3 (ΦΕΚ 1699/16.05.2019 τεύχος Β’) που ισχύει έως σήμερα 15/10/2021:

Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:

– Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δε συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.). – Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.).

 

Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά και ισχύει έως σήμερα 15/10/2021:

-Αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.).

-Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για το μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

Σε ότι αφορά ζημιές που προκλήθηκαν στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο οι πληγέντες πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛΓΑ.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι πληγέντες μπορούν να συμπληρώνουν αιτήσεις:

1/ Δημαρχείο Γαστούνης από ώρα 08.00-15.00

Αρμόδιοι υπάλληλοι:  κ. Λούης Αργυρόπουλος τηλ 2623360777

και κ. Δημόπουλος Νικόλαος τηλ 2623360762

2/ Τεχνική Υπηρεσία από ώρα 08.00-15.00

κ. Θωμόπουλο Ιωάννη τηλ 2623360731

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

Σ.Σ. : Τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που έχουν πληγεί θα πρέπει  να διαθέτουν ανάλογο φωτογραφικό υλικό των ζημιών που έχουν υποστεί


 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

Δήμος Πηνειού: Άντεξε την πολιορκία του «Μπάλλου»

Μαρίνος: Εκπόνηση νέας μελέτης με Περιφέρεια  για αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων

Τώρα που υποχώρησε η κακοκαιρία «Μπάλλος»: Στον Δήμο Πηνειού από τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Ανδρέα Μαρίνου, ξεκίνησε ο καθαρισμός  των καναλιών την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε η προηγούμενη Δημοτική αρχή.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους ΤΟΕΒ Γαστούνης, Μυρτουντίων και Σαβαλίων καθαρίστηκαν κανάλια που θύμιζαν ζούγκλα, γιατί η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα για την Δημοτική αρχή.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής ο Ηλειακός Κάμπος δέχθηκε  επίθεση από την πρωτοφανή κακοκαιρία με την ονομασία «Μπάλλος». Ισχυρές καταιγίδες , με βροχόπτωση που ήταν πανελλαδικό ρεκόρ, έπληξαν και τον Δήμο Πηνειού ο οποίος όμως αντιστάθηκε σθεναρά.

Σχέδιο δράσης

Η Δημοτική Αρχή του Ανδρέα Μαρίνου με την αρμόδια αντιδημαρχία, είχε  σχέδιο δράσης από το καλοκαίρι το οποίο αποδείχθηκε αποτελεσματικό.  Τα φρεάτια σε Γαστούνη Βαρθολομιό και Τραγανό, είχαν καθαριστεί και η απορροή κατά τη διάρκεια της ισχυρής καταιγίδας έγινε σε μεγάλο βαθμό ομαλά. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν πλημμύρισε ο πεζόδρομος του Βαρθολομιού, ενώ ήταν ελάχιστα τα τμήματα δρόμων που πλημμύρισαν εντός των πόλεων της Γαστούνης  του Βαρθολομιού και του Τραγανού. Επιπλέον τα κανάλια σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους ΤΟΕΒ  είχαν σε μεγάλο βαθμό καθαριστεί γεγονός που αποδεικνύεται από την απορροή που έγινε άμεσα  μετά την αποχώρηση του «Μπάλλου».

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι εργαζόμενοι στο Δήμο , ταγμένοι στην υπηρεσία των δημοτών,  τα δύο τελευταία χρόνια δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους προς όφελος των κατοίκων του Δήμου.  Στην επέλαση του «Μπάλλου» ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καραμπίνης και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Γιώργος Κολοκατίνης και Νίκος Μαφρέδας από την πρώτη στιγμή, όρθωσαν μαζί με εργαζόμενους του Δήμου και του ΤΟΕΒ Γαστούνης με αποτελεσματικότητα γραμμή άμυνας.

Παρών ο Δήμαρχος

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 15/10/21 με όλο το έμψυχο και άψυχο δυναμικό της. Υπήρξε άριστος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων με τον δήμαρχο Ανδρέα Μαρίνο να βρίσκεται στις επάλξεις και όχι στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που διεξαγόταν στην Θεσσαλονίκη. Ήταν επιλογή του να βρίσκεται στο Δήμο του εκείνες τις δύσκολες ώρες.

Με απόφασή του συστάθηκε τριμελής Επιτροπή για την καταγραφή ζημιών και αποζημιώσεις στους πληγέντες  οι κύριες κατοικίες των οποίων πλημμύρισαν ενώ κατατέθηκε αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  ώστε ο Δήμος Πηνειού να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Θλιβερή αντιπολίτευση

Και ενώ η Δημοτική αρχή έδινε τον αγώνα της κατά της κακοκαιρίας, η θλιβερή αντιπολίτευση αβρόχοις ποσί, επιδιδόταν σε αγώνα κριτικής και εν πολλοίς ευχόταν να ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα για να αποδειχθεί η…αδυναμία της Δημοτικής αρχής!

Φερέφωνα  της ελάχιστης αντιπολίτευσης, ευτυχώς μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού,  λασπολογούν και αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες από το ίδιο σημείο αλλά από διαφορετική γωνία λήψης, για να καταδείξουν το «μέγεθος της καταστροφής»! Εκείνο που καταφέρνουν είναι να δείξουν το μέγεθος της μικρότητάς τους! Τους αφήνουμε στα απόνερα της μιζέριας τους…

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών της, στηρίζει τους πληγέντες  και με πρόταση του δημάρχου ο Δήμος θα εκπονήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια μελέτη  για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, δεδομένου ότι η μορφολογία του εδάφους σε περιοχές του Δήμου Πηνειού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.

——————————————————————-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Πηνειού

Το αίτημα που κατέθεσε ο Δήμος Πηνειού την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ώστε να κηρυχθεί ο Δήμος Πηνειού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ,έγινε δεκτό.

Ειδικότερα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου ο Δήμος Πηνειού κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα  που εκδηλώθηκαν στις 14 και 15 Οκτωβρίου  από την επέλαση του «Μπάλλου» σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για 6 μήνες δηλαδή έως τις 14 Απριλίου 2022.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Θέλετε να διώξετε και το Δημόσιο ΙΕΚ από την Αμαλιάδα;

Ερώτηση προς τον δήμαρχο Ήλιδας και την αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Μήπως θέλετε να διώξετε και το Δημόσιο ΙΕΚ …

Λαμπρός συνεορτασμός του Πολιούχου Γαστούνης

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ- ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ -ΕΑΑΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΙΑΣ Λαμπρός συνεορτασμός του Πολιούχου Γαστούνης. -Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης πρώην …

Γρήγορα να απαλλαγούμε από τις παλιές εικόνες της παρακμής και της υπανάπτυξης

“Δήλωση Ανδρέα Παπαδάκου”   Λίγες ημέρες πριν αφήσουμε το 2022, θέλω να εκφράσω την βαθύτατή μου ευγνωμοσύνη, για την αγάπη …

Θα μας τρελάνει τελικά αυτός ο δήμος Πηνειού…

Τελικά «χτύπησε» ή δεν «χτύπησε» η κακοκαιρία «Μπάλλος» τον δήμο Πηνειού; Υπάρχουν καταστροφές ή δεν υπάρχουν; Άντεξαν οι υποδομές του δήμου Πηνειού ή δεν άντεξαν; Ας το αποφασίσει επιτέλους ο δήμος Πηνειού και ας μας πει και εμάς, γιατί, τα δελτία τύπου που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής είναι… «τρικυμία εν κρανίω».

Το πρώτο δελτίο τύπου το λάβαμε το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου, αφού είχε προηγηθεί η «καταστροφή» από τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, με τίτλο: «Αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος στους πληγέντες», με το οποίο καλούσε τους πληγέντες από την κακοκαιρία «Μπάλλος» να κάνουν αίτηση στον δήμο για να αποζημιωθούν για τις ζημιές τους.

Η «Γκεμπελική προπαγάνδα» ωχριά μπροστά στο δελτίο τύπου που λάβαμε δύο μέρες μετά, στις 18 Οκτωβρίου, με κεντρικό τίτλο «Δήμος Πηνειού: Άντεξε την κακοκαιρία Μπάλλος». Σύμφωνα μάλιστα με το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, όσες φωτογραφίες με καταστροφές βγήκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ήταν τραβηγμένες στα ίδια σημεία από διαφορετικές πλευρές και ότι προέρχονται από «φερέφωνα» που «λασπολογούν» (λέξεις από το δελτίο τύπου).

Και ξαφνικά σήμερα, 19 Οκτωβρίου, έρχεται νέο δελτίο τύπου με τίτλο: «Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Πηνειού», σύμφωνα με το οποίο προέκυψαν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες από την κακοκαιρία «Μπάλλος» σε όλες τις περιοχές του δήμου.

Τελικά, άφησε ή δεν άφησε καταστροφές πίσω του ο «Μπάλλος» στον δήμο Πηνειού; Ποιο δελτίο τύπου να λάβουμε υπόψη μας και ποιο όχι; Έχετε αποφασίσει ακόμα ή όχι;

Μήπως βιαστήκατε να χαρακτηρίσετε συνδημότες μας, και μάλιστα κάποιους που σας ψήφισαν και σας στήριξαν «φερέφωνα» ή απλά σας διακατέχει «σύνδρομο καταδίωξης»;

Και εν κατακλείδι, μετά από όλα αυτά, ποιος περιμένετε ότι θα σας πάρει στα σοβαρά;

———————————————————————————

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

Ο Δήμος Πηνειού στέκεται αρωγός στους κατοίκους που επλήγησαν από την κακοκαιρία « ΜΠΑΛΛΟΣ» η οποία συνοδεύτηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στον Δήμο μας από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 14-10-2021 έως και την Παρασκευή 15-10-2021.

Με την υπ’αριθμ. 1135/15-10-2021 απόφαση Δημάρχου κ. Ανδρέα Μαρίνου, συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων  για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στην χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στην χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2021.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του επιδόματος βάσει του 1699/16-05-2019 Β’ σε ότι αφορά τις ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ που καταστράφηκαν είναι οι εξής:

Α) Άρθρο 1 : Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών

 

1.Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα). β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

 

  1. 2. Εγκρίνεται επιπλέον της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές: α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου: -Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου. β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 16 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1699 19677 19678 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1699/16.05.2019 τεύχος Β’) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Β) Άρθρο 2:  Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής

 

  1. 1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ΄ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα). β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου). γ) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας. δ) Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.
  2. 2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
  3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης από την Επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσης, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2.3 (ΦΕΚ 1699/16.05.2019 τεύχος Β’) που ισχύει έως σήμερα 15/10/2021:

Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:

– Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δε συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.). – Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.).

 

Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά και ισχύει έως σήμερα 15/10/2021:

-Αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.).

-Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για το μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

Σε ότι αφορά ζημιές που προκλήθηκαν στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο οι πληγέντες πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛΓΑ.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι πληγέντες μπορούν να συμπληρώνουν αιτήσεις:

1/ Δημαρχείο Γαστούνης από ώρα 08.00-15.00

Αρμόδιοι υπάλληλοι:  κ. Λούης Αργυρόπουλος τηλ 2623360777

και κ. Δημόπουλος Νικόλαος τηλ 2623360762

2/ Τεχνική Υπηρεσία από ώρα 08.00-15.00

κ. Θωμόπουλο Ιωάννη τηλ 2623360731

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

Σ.Σ. : Τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που έχουν πληγεί θα πρέπει  να διαθέτουν ανάλογο φωτογραφικό υλικό των ζημιών που έχουν υποστεί


 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

Δήμος Πηνειού: Άντεξε την πολιορκία του «Μπάλλου»

Μαρίνος: Εκπόνηση νέας μελέτης με Περιφέρεια  για αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων

Τώρα που υποχώρησε η κακοκαιρία «Μπάλλος»: Στον Δήμο Πηνειού από τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Ανδρέα Μαρίνου, ξεκίνησε ο καθαρισμός  των καναλιών την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε η προηγούμενη Δημοτική αρχή.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους ΤΟΕΒ Γαστούνης, Μυρτουντίων και Σαβαλίων καθαρίστηκαν κανάλια που θύμιζαν ζούγκλα, γιατί η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα για την Δημοτική αρχή.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής ο Ηλειακός Κάμπος δέχθηκε  επίθεση από την πρωτοφανή κακοκαιρία με την ονομασία «Μπάλλος». Ισχυρές καταιγίδες , με βροχόπτωση που ήταν πανελλαδικό ρεκόρ, έπληξαν και τον Δήμο Πηνειού ο οποίος όμως αντιστάθηκε σθεναρά.

Σχέδιο δράσης

Η Δημοτική Αρχή του Ανδρέα Μαρίνου με την αρμόδια αντιδημαρχία, είχε  σχέδιο δράσης από το καλοκαίρι το οποίο αποδείχθηκε αποτελεσματικό.  Τα φρεάτια σε Γαστούνη Βαρθολομιό και Τραγανό, είχαν καθαριστεί και η απορροή κατά τη διάρκεια της ισχυρής καταιγίδας έγινε σε μεγάλο βαθμό ομαλά. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν πλημμύρισε ο πεζόδρομος του Βαρθολομιού, ενώ ήταν ελάχιστα τα τμήματα δρόμων που πλημμύρισαν εντός των πόλεων της Γαστούνης  του Βαρθολομιού και του Τραγανού. Επιπλέον τα κανάλια σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους ΤΟΕΒ  είχαν σε μεγάλο βαθμό καθαριστεί γεγονός που αποδεικνύεται από την απορροή που έγινε άμεσα  μετά την αποχώρηση του «Μπάλλου».

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι εργαζόμενοι στο Δήμο , ταγμένοι στην υπηρεσία των δημοτών,  τα δύο τελευταία χρόνια δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους προς όφελος των κατοίκων του Δήμου.  Στην επέλαση του «Μπάλλου» ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καραμπίνης και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Γιώργος Κολοκατίνης και Νίκος Μαφρέδας από την πρώτη στιγμή, όρθωσαν μαζί με εργαζόμενους του Δήμου και του ΤΟΕΒ Γαστούνης με αποτελεσματικότητα γραμμή άμυνας.

Παρών ο Δήμαρχος

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 15/10/21 με όλο το έμψυχο και άψυχο δυναμικό της. Υπήρξε άριστος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων με τον δήμαρχο Ανδρέα Μαρίνο να βρίσκεται στις επάλξεις και όχι στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που διεξαγόταν στην Θεσσαλονίκη. Ήταν επιλογή του να βρίσκεται στο Δήμο του εκείνες τις δύσκολες ώρες.

Με απόφασή του συστάθηκε τριμελής Επιτροπή για την καταγραφή ζημιών και αποζημιώσεις στους πληγέντες  οι κύριες κατοικίες των οποίων πλημμύρισαν ενώ κατατέθηκε αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  ώστε ο Δήμος Πηνειού να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Θλιβερή αντιπολίτευση

Και ενώ η Δημοτική αρχή έδινε τον αγώνα της κατά της κακοκαιρίας, η θλιβερή αντιπολίτευση αβρόχοις ποσί, επιδιδόταν σε αγώνα κριτικής και εν πολλοίς ευχόταν να ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα για να αποδειχθεί η…αδυναμία της Δημοτικής αρχής!

Φερέφωνα  της ελάχιστης αντιπολίτευσης, ευτυχώς μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού,  λασπολογούν και αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες από το ίδιο σημείο αλλά από διαφορετική γωνία λήψης, για να καταδείξουν το «μέγεθος της καταστροφής»! Εκείνο που καταφέρνουν είναι να δείξουν το μέγεθος της μικρότητάς τους! Τους αφήνουμε στα απόνερα της μιζέριας τους…

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών της, στηρίζει τους πληγέντες  και με πρόταση του δημάρχου ο Δήμος θα εκπονήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια μελέτη  για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, δεδομένου ότι η μορφολογία του εδάφους σε περιοχές του Δήμου Πηνειού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.

——————————————————————-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Πηνειού

Το αίτημα που κατέθεσε ο Δήμος Πηνειού την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ώστε να κηρυχθεί ο Δήμος Πηνειού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ,έγινε δεκτό.

Ειδικότερα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου ο Δήμος Πηνειού κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα  που εκδηλώθηκαν στις 14 και 15 Οκτωβρίου  από την επέλαση του «Μπάλλου» σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για 6 μήνες δηλαδή έως τις 14 Απριλίου 2022.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Θέλετε να διώξετε και το Δημόσιο ΙΕΚ από την Αμαλιάδα;

Ερώτηση προς τον δήμαρχο Ήλιδας και την αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Μήπως θέλετε να διώξετε και το Δημόσιο ΙΕΚ …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων