ΗΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Θ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έρχεται νέο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών με την ισχύουσα ΚΑΠ έως το 2023! 


Την παράταση της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 και διατήρηση του  προϋπολογισµού αναλογικά στα τρέχοντα επίπεδα για την επόμενη διετία, ψήφισε τελικά  οµόφωνα η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με  την ενημέρωση που είχε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θοδωρής Βασιλόπουλος οι πληροφορίες θέλουν στο διάστημα αυτό, εκτός από τα προγράμματα «γέφυρες» κυρίως αγροπεριβαλλοντικής κατεύθυνσης, να ξανανοίγει η κουβέντα για ένα μικρό σχετικά, καινούργιο ωστόσο, πρόγραμμα Νέων Αγροτών, καθώς η πίεση επ’ αυτού είναι δεδομένη και η ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού μεγάλη.  Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα  στο άνοιγµα ενός νέου κύκλου προσκλήσεων και αιτήσεων από το 2021 για αγροτικά προγράµµατα πενταετών δεσµεύσεων ευρείας αποδοχής, όπως βιολογική γεωργία και απονιτροποίηση, προσανατολίζει το νέο πλαίσιο της υπό παράταση τελούσας, τρέχουσας ΚΑΠ. Αυτό φυσικά θα γίνει µε χρήµατα της νέας περίοδου και µε βάση τις προδιαγραφές των προκηρύξεων που ήδη έχουν «τρέξει» οι χώρες. Η εξέλιξη δείχνει να λύνει κάπως τα χέρια των ελληνικών αρχών που έχουν σχεδόν εξαντλήσει τον προϋπολογισµό των Προγραµµάτων, καθώς θα έχει διαθέσιµα, αν τα ζητήσει, από του χρόνου, κονδύλια ύψους 509 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 15% σε σχέση µε τον τρέχοντα ετήσιο προϋπολογισµό.

 

Μέσα στο Μάϊο τα αρδευτικά… 

 

Κανονικά ωστόσο  µε βάση τις µέχρι στιγµής πληροφορίες αναµένεται να ανοίξει το πρόγραµµα ενίσχυσης αρδευτικών συστηµάτων (Μέτρο 4.1.2) των 30 εκατ. ευρώ παρά το γεγονός ότι ήταν το δεύτερο πρόγραµµα, µετά τις ∆ασώσεις, για το οποίο συζητήθηκε εκτενώς μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και διαχειριστικών αρχών ως προς το ενδεχόμενο να ακυρωθεί για χάρη των µέτρων στήριξης λόγω κορωνοϊού.