ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καταγγελία από την ΝΕΔΑ, στην Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας


Κατασκευή ισόπεδου  κόμβου στη διασταύρωση θολού – Τ.Κ Ταξιαρχών της Ε.Ο Πύργου Κυπαρισσίας, και τις εικόνες ντροπής με τις πινακίδες τροχαίας.

ΚΥΡΙΕ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΑ 

ΚΥΡΙΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΑ

Eπανερχόμεθα για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δηλαδή την κατασκευή ισόπεδου  κόμβου στην  εθνική οδό  Πύργου – Κυπαρισσίας  και επί της διασταύρωσης του οικισμού  θολού Τ.Κ Ταξιαρχών, λόγο της επικινδυνότητας, προς εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποφυγή ατυχημάτων, παρακαλούμε και πάλι στο πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην περιφέρεια να μελετήσετε-σχεδιάσετε – εντάξετε και την κατασκευή  του εν λόγο κόμβου.

Η ανωτέρω  διασταύρωση κατά την τουριστική περίοδο  δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών δεδομένου ότι είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στον Επικούρειο Απόλλωνα και αντίθετα προς το θολό και την παραλία.

Ο κόμβος θα βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή κυκλοφορία των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Η υπάρχουσα εθνική οδός παρουσιάζει πολύ υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους από συμβατικά και βαρέα οχήματα, καθώς διέρχεται και από κατοικημένη περιοχή (εκκλησία  Αγίου Δημητρίου-κοιμητήριο ) και πολλές παρόδιες κατοικίες, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και μεταφόρτωσης αγροτικών προϊόντων κλπ .

Το εν λόγο οδικό τμήμα έχει  ελλιπή τεχνικά χαρακτηριστικά  διατομής οδού , (μικρό πλάτος οδού-μία λωρίδα ανά κατεύθυνση) και στερείται διαγράμμισης και ηλεκτροφωτισμού.

Σε αυτή την διασταύρωση καρμανιόλα έχουν τραυματιστεί έχουν χάσει την ζωή τους διερχόμενοι πολίτες  – δημότες –φίλοι μας – και συγγενείς μας.

Για την εν λόγο κατασκευή του έργου έχει υπάρξει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών σας καλούμε και πάλι όπως δώσετε άμεσα λύση κατασκευάζοντας τον ισόπεδο  κόμβο.

Επίσης κάνουμε γνωστό στην τεχνική σας υπηρεσία όπως φροντίσει άμεσα την αποκατάσταση βατότητας στη διασταύρωση θολού – Τ.Κ Ταξιαρχών της Ε.Ο Πύργου Κυπαρισσίας, δεδομένου ότι η εγκατάλειψη είναι εμφανής, η ορατότητα είναι περιορισμένη, η  βλάστηση είναι πάρα πολύ έντονη,  τα δέντρα και οι θάμνοι να έχουν βγει σχεδόν μέσα στο δρόμο και κρύβουν τις πινακίδες τροχαίας , με αποτέλεσμα ο οδηγός να μη ξέρει ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει προς Επικούρειο Απόλλωνα, γεγονός που καθιστά προβληματική την κίνηση των αυτοκινήτων, έως και επικίνδυνη για τα βαρέα οχήματα και τα λεωφορεία. 

Το πρόβλημα μεγαλώνει καθόσον τα μεγάλα ξερά χόρτα από την εθνική οδό φθάνουν μέχρι την  εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, του κοιμητηρίου, και στην συνέχεια δάσος, με κίνδυνο φωτιάς.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι  στην Ε.Ο Πύργου Κυπαρισσίας και μετά την διασταύρωση του θολού στο ρεύμα προς Γιαννιτσοχώρι υπάρχουν μεγάλες λακκούβες (παγίδα) με κίνδυνο ατυχήματος.

                                            Η ΜΕΙΖΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ                         

                                           ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ