ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

  • 10
    Shares

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 24η Απριλίου 2019, Μ. Τετάρτη και ώρα 16.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα τής ημερήσιας διάταξης:
Θέμα Οικονομικής Επιτροπής:

(Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος)
 7η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2019

 Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της ανάγκης ψήφισης πιστώσεων για έκδοση ψηφοδελτίων, μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.


  • 10
    Shares