ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλίμα ανανέωσης επικρατεί στην Νέα Δημοκρατία


Κλίμα ανανέωσης επικρατεί στην Νέα Δημοκρατία με βάσει την πρόσφατη ανακοίνωση από την Γραμματεία Οργανωτικού του Κόμματος.

Νέα πρόσωπα και νέα άτομα από το Μητρώο Νέων Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας επιλέχθηκαν για τον ρόλο του συντονιστή ανά τομέα σε όλη την Ελλάδα.