ΗΛΕΙΑ

Λάθος χάρτης στο Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου!


Λάθος διάγραμμα με τις ζώνες προστασίας έχει ενσωματωθεί στο ΦΕΚ 391/Δ/03.10.2018, στο οποίο δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια, το λάθος διάγραμμα ενσωματώθηκε εκ παραδρομής.

Ακόμα το υπουργείο τονίζει ότι έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αντικατάσταση του διαγράμματος και την προσθήκη του ορθού χάρτη στο ΦΕΚ.