ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΗΛΕΙΑ

Μέχρι τις 29 Νοεμβρίου οι ενστάσεις για τις εκλογές στο Επιμελητήριο Ηλείας


 

Μέχρι και  στις  29  Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις ενώπιον της εκλογικής επιτροπής, ενόψει των εκλογών της 16ης  και 17ης  Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Εξάλλου η εκλογική επιτροπή καλεί όλα τα νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποι τους δεν εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους, που είναι ανηρτημένοι στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Ηλείας, 1ος όροφος, να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών, δηλαδή μέχρι και την  9η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 μεσημβρινή.