ΗΛΕΙΑ AΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μήπως πρέπει να θεσπιστούν αξιοκρατικά – δίκαια – κοινωνικά κριτήρια στις αποσπάσεις με έξοδα Δημοσίου ;


Ως Αστυνομικός που υπηρετώ 27 έτη στο Σώμα, αλλά και ως εκλεγμένη στο Αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα από τη θέση μου ως Γενική Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηλείας δέχομαι πολλές καταγγελίες όσον αφορά την επιλογή Αστυνομικών από την ηγεσία για την επιλογή των Αστυνομικών που θα αποσπαστούν, εκτός Νομού Ηλείας, με έξοδα Δημοσίου, σε άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών της χώρας μας λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.


Γι’ αυτό και επειδή καθήκον μου εκ του Ν. 1264/1982, είναι προστασία των συναδέλφων για τα εργασιακά, κοινωνικά, οικονομικά, κοινωνικά κλπ συμφέροντα και δικαιώματά τους, θα θέσω την κάτωθι πρόταση:
Συγκεκριμένα επειδή οι ανάγκες είναι πολλές, σχεδόν πάντοτε υπάρχουν δεκάδες αιτούντες συνάδελφοι που επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλες περιοχές, όπως πχ Έβρος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου κλπ, αφού οι αποσπάσεις πραγματοποιούν με έξοδα Δημοσίου. Δεν γίνεται όμως να πηγαίνουν όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι και δεν είναι δίκαιο η επιλογή να μην βασίζεται -όσο γίνεται βέβαια αυτό κιόλας, με αντικειμενικά, αξιοκρατικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και με μια λογική σειρά.


Ειδικότερα θα πρότεινα να δούμε του τι ισχύει και εφαρμόζεται στους Κανονισμούς του Κώδικα Μεταθέσεων Αστυνομικών του π.δ. 100/2003. Εκει δηλαδή στο νομοθέτημα αυτό γίνεται αναφορά και ορίζονται τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά αναφέρω η οικογενειακή κατάσταση του Αστυνομικού, τα τέκνα, οι σπουδές τους, η εργασία συζύγου, η ύπαρξη ιδιοκτήτης κατοικίας κλπ, τα οποία ισχύουν και για τις εσωτερικές, εντός, μεταθέσεις και για τις μεταθέσεις εκτός Νομού των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τριτεκνοι, έχοντες τέκνα με προβλήματα υγείας), που υποχρεωτικά τότε συνεκτιμώνται από τη Διοίκηση για τη μετάθεση κιόλας του Αστυνομικού, πόσο δε μάλλον θα έπρεπε να τηρούνται για την απόσπαση κιόλας.

Τέλος, μπορεί να γίνουν και σχετικές λιστες με σειρά των συναδέλφων που επιθυμούν να αποσπαστούν απο τις προϊστάμενε Υπηρεσίες, έτσι ώστε μα μην δημιουργούνται αισθήματα αδικίας και απογοήτευσης στο προσωπικό.

ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ Γεωργία
Γενική Γραμματέας ΕΑΥΝ Ηλείας