Μεγάλη εκδήλωση με θέμα «Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών»

spot_img

Προτεινόμενα

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αλλαγές σε τρεις άξονες για Εξωδικαστικό Μηχανισμό…

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΒΕ Κ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤ. ΧΡΕΟΥΣ Φ. ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Μεγάλη εκδήλωση με θέμα «Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών» και με ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7:30 το απόγευμα με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηλείας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕ στον Πύργο.

Όπως τόνισε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κώστας Νικολούτσος πρόκειται για μια από τις πλέον σημαντικές και ενδιαφέρουσες διοργανώσεις καθώς θα γίνει η παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών μετά τις τελευταίες βελτιώσεις.

Αναμένεται μάλιστα να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις αλλαγές που προωθούνται στον σχετικό νόμο και οι οποίες στοχεύουν σε 3 άξονες.

Ειδικότερα:

α. ο 1ος άξονας αποσκοπεί στη διεύρυνση του πεδίου του Νόμου, με σκοπό την ένταξη ακόμη περισσότερων δυνητικών δικαιούχων, στις ευεργετικές πρόνοιες του, καθώς και την παροχή πρόσθετων κινήτρων σε όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης. Αυτό επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις:

 1. Δυνατότητα ρύθμισης και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν κατά το 2017 (αντί του 2016 που ίσχυε) προς δημόσιο (ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ αντίστοιχα) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές).
 2. Δυνατότητα ένταξης στο Νόμο επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, εφόσον είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31/12/2017 (αντί 31/12/2016 που ίσχυε).
 3. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε 125 χιλ. € προς ΑΑΔΕ και πρόσθετα 125 χιλ. € προς ΕΦΚΑ (από 50 χιλ. που ίσχυε μέχρι σήμερα αντίστοιχα).
 4. Δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους να ρυθμίσουν και τις εξω-εταιρικές τους οφειλές, δηλαδή τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση η επιλεξιμότητά τους κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.
 5. Άρση τραπεζικού απορρήτου σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον επιθυμούν την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
 6. Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών προς τράπεζες (ακόμη και υπό εκκαθάριση), κατόπιν σύμφωνης γνώμης τους.

 

β. ο 2ος άξονας αποσκοπεί στη ρύθμιση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ οφειλέτη, καθώς και των πιστωτών μεταξύ τους (π.χ. τράπεζες, δημόσιο), παρέχοντας ταυτόχρονα ενίσχυση της απαιτούμενης προστασίας των οφειλετών. Αυτό επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις:

 1. Επέκταση της αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης του δημοσίου (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για διμερή διαπραγμάτευση (δηλ. αν υπάρχουν οφειλές μόνο προς ΑΑΔΕ ή μόνο προς ΕΦΚΑ).
 2. Αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που κατασχέθηκαν από το δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές), μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης, ούτως ώστε να δύναται ο οφειλέτης να λάβει τα ποσά που είναι σε κατασχεμένο λογαριασμό (ο οποίος είχε δεσμευτεί πριν την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό).
 3. Αύξηση της προστασίας του Νόμου (αυτοδίκαια αναστολή καταδιωκτικών μέτρων) προς τους αιτούντες οφειλέτες σε 90 ημέρες (από 70 που ίσχυε), χωρίς την ανάγκη προσφυγής στο δικαστήριο.
 4. Υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΓΔΙΧ από τους πιστωτές, για την πρόοδο της των διμερών διαδικασιών διαπραγμάτευσης που παραμένουν εκκρεμείς για ένα τρίμηνο.
 5. Παροχή δυνατότητας χρήσης της πλατφόρμας για αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες (μέχρι τώρα επιτρεπόταν η χρήση της πλατφόρμας μόνο για διμερείς ρυθμίσεις των προσώπων αυτών με ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).
 6. Ρύθμιση τρόπου καθορισμού της ψήφου της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, όταν αυτοί είναι οι μοναδικοί πιστωτές και η βασική οφειλή σε καθέναν από αυτούς δεν υπερβαίνει τις 20 χιλ. €.
 7. Καθορισμός κριτηρίου επιλογής οφειλών μικροπιστωτών που εξαιρούνται της ρύθμισης (κάτω του 1,5% των συνολικών οφειλών ή των 2 εκατ. €) και οι οποίοι κατέχουν ακριβώς το ίδιο ποσό οφειλής στο όριο του 15% των συνολικών οφειλών ή των 20 εκατ. €.
 8. Καθορισμός προθεσμιών σε κάθε στάδιο, ειδικά σε περιπτώσεις που ο Νόμος δεν αναφέρει ρητή προθεσμία, καθώς και σε περιπτώσεις που η πράξη μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος από αυτόν που είχε σχεδιαστεί στον αρχικό Νόμο.
 9. Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης παράτασης των προθεσμιών, σε περιπτώσεις αιτιολογημένης αδυναμίας / ανωτέρας βίας του οφειλέτη (π.χ. απεργία υποθηκοφυλακείων).
 10. Καθορισμός διαδικασίας επιλογής και ορισμού εμπειρογνώμονα από το δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).
 11. Καθορισμός διαδικασίας παραίτησης του οφειλέτη από το αίτημα του για υπαγωγή στο Νόμο.

 

 

γ. ο 3ος άξονας αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών, με σκοπό τη διευκόλυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων και των συνεργατών τους (π.χ. λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι, σύμβουλοι). Αυτό επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις:

 1. Κατάργηση απαίτησης προσκόμισης δικαιολογητικών, οι πληροφορίες των οποίων παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Δηλαδή καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης όλων των εγγράφων από την Εφορία (ΑΑΔΕ / Taxis), τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ) και τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες / Τειρεσίας).
 2. Δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών και μετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά δεν επηρεάζουν τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων (επιλεξιμότητας, ύπαρξης περιουσίας κλπ) και τη δυνατότητα σύνταξης προτάσεων αναδιάρθρωσης (υπολογισμός ικανότητας αποπληρωμής, αξίας ρευστοποίησης, αρχής μη χειροτέρευσης θέσης). Εναλλακτικά οι αιτούντες μπορούν να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή άλλο αποδεικτικό που τεκμηριώνει ότι αιτήθηκαν την έκδοση των αντίστοιχων δικαιολογητικών και ότι θα τα προσκομίσουν πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές.
 3. Πρόβλεψη εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, πέραν της πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ (π.χ. έντυπο ΑΑ Γης για αγροτεμάχια).
 4. Δυνατότητα διορισμού συντονιστή από άλλη Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας Περιφέρειας, ώστε να διασφαλίζεται ισοκατανομή των υποθέσεων σε όλους τους συντονιστές του μητρώου.
 5. Καθορισμός της αμοιβής συντονιστών, με δυνατότητα κλιμάκωσης σύμφωνα  με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. βάσει προόδου εργασιών), έτσι ώστε να προκύπτει κίνητρο ολοκλήρωσης των υποθέσεων, καθώς και θέσπιση μέγιστου ύψους αμοιβής, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση.
 6. Συμπλήρωση του περιεχομένου της αίτησης, με συμπερίληψη του χρόνου, στον οποίο ανάγεται το ύψος της κάθε οφειλής. Έτσι θα αποτρέπεται το ενδεχόμενο ανακριβειών ως προς το ύψος των οφειλών, που οφείλονται αποκλειστικά στην προσθήκη τόκων.
 7. Συμπλήρωση στοιχείων της αίτησης, κατόπιν παράλειψης του οφειλέτη (π.χ. συνοφειλέτες, πιστωτές) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από τη σχετική ειδοποίηση.
 8. Διόρθωση σφαλμάτων της αίτησης, τα οποία έχουν προέλθει είτε εξ αμελείας ή αδυναμίας επακριβούς επίγνωσης της πληροφορίας από τον οφειλέτη (π.χ. το ακριβές ύψος της οφειλής κατά τη στιγμή της αίτησης το οποίο ενδέχεται να διαφέρει με τα διαθέσιμα στοιχεία του προηγούμενου μήνα), εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από τη σχετική ειδοποίηση.
 9. Διαγραφή αίτησης λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο χρονικό σημείο που διαπιστώθηκαν, με ταυτόχρονη δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη και ορισμού του ίδιου συντονιστή που χειριζόταν την αίτηση του οφειλέτη, χωρίς αυτή η αίτηση να θεωρείται ως μια νέα / δεύτερη αίτηση.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα