Νέα Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας – Όλες οι Αλλαγές

Την Αθηνά Γαλανοπούλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Επιλέγουμε και τοποθετούμε ως Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης στις παρακάτω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α’-Β’ τάξης, τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως ακολούθως:

1. Τον Κωνσταντίνο Παπαθανασόπουλο του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών.

2. Την Σοφία Καϊάφα του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών.

3. Τον Νικόλαο Καραμάνη του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αιγίου.

4. Την Αθηνά Γαλανοπούλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας.

5. Την Ευγενία Κούβελα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

6. Την Γεωργία Διονυσοπούλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

7. Τον Γρηγόριο Σπυράκη του Ναπολέοντος, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου.

8. Την Δήμητρα Παπαγεωργοπούλου του Αναστασίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου.

9. Τον Βασίλειο Νικολακάκο του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

10. Τον Αθανάσιο Προκόπο του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης.

11. Την Μερόπη Παναγοπούλου του Αγαμέμνωνα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης.

12. Την Κωνσταντίνα Σαρελάκου του Κυριακούλη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

13. Τον Δημήτριο Κωνστανταράκη του Αθανασίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

14. Τον Σπυρίδωνα Βαλσαμόπουλο του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

15. Τον Κωνσταντίνο Λιανό του Αλκιβιάδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

16. Τον Βασίλειο Αυδή του Λάμπρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου.

17. Τον Ευάγγελο Δούβα του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Άργους.

18. Τον Παναγιώτη Μπαρούτη του Ελευθερίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

19. Τον Νικόλαο Βούρο του Θεοχάρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Σάμου.

20. Την Μαρία Μουτάφη του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Χίου.

21. Την Αικατερίνη Στρούβαλη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Σύρου.

22. Τον Ποθητό Δαμίγο του Ευαγγέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Σύρου.

23. Τον Κυριάκο Μεταξωτό του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κω.

24. Τον Νικόλαο Καλογερόπουλο του Αγγέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

25. Τον Νικόλαο Παπαβασιλείου του Φιλίππου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

26. Την Γεωργία Τσιγκρή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου Κρήτης.

27. Τον Χρυσόστομο Ιωαννίδη του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου.

28. Τον Ιωάννη Χαραλαμπάκη του Εμμανουήλ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης.

29. Την Μαρία Νικολακάκη του Αριστείδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης.

30. Την Ιωάννα Μπαχουντάκη του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Χανίων Κρήτης.

31. Τον Γεώργιο Αρχαγγελάκη του Εμμανουήλ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Χανίων Κρήτης.

32. Την Ελένη Βαρνάβα του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου.

33. Την Συμέλα Κωνσταντινίδου του Δημοσθένη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου.

Β. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016.

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους Προϊσταμένους, οι οποίοι οφείλουν όπως αναλάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλουν σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Γ’- Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.