• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
  • Νέες καταγγελίες για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου

Νέες καταγγελίες για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου

Το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» στις 30 Οκτωβρίου 2023 για τα απειλητικά και εκβιαστικά μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον απερχόμενο δήμαρχο Τάκη Αντωνακόπουλο
 
Νέες καταγγελίες για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου
Ο απερχόμενος δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος επικαλούμενος τα ευρήματα από δύο πορίσματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές τόνισε, μεταξύ άλλων, για την πρώην διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ότι υπάρχουν «αναφορές για μη ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια, διενέργεια προσλήψεων χωρίς προκήρυξη, υποτιθέμενες συνεδριάσεις Δ.Σ., είσπραξη χρημάτων από τα σκάφη στη μαρίνα –υπήρξαν και πρωτόδικες καταδίκες επ’ αυτού– κι ακόμα, κατάτμηση έργων και μελετών αξίας περίπου 400.000 ευρώ και απευθείας ανάθεση αυτών σε συγγενικά και παρένθετα πρόσωπα» ● Τι απάντησε ο πρώην πρόεδρος.

Δύο πορίσματα (ένα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κι ένα από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές) αλλά και μια σειρά από νέες σοβαρές καταγγελίες αποτελούν το επόμενο επεισόδιο του σίριαλ που έχει ανοίξει στην Ηλεία μεταξύ του απερχόμενου δημάρχου Πύργου, Τάκη Αντωνακόπουλου, και τοπικής εκδοτικής οικογένειας. Πρόκειται για μια υπόθεση που άρχισε εδώ και κάποιον καιρό όταν ο κ. Αντωνακόπουλος κατήγγειλε απειλητικά μηνύματα στο τηλέφωνό του από τον πατριάρχη της εν λόγω οικογένειας («Φαρ Ουέστ η Ηλεία», «Εφ.Συν.» 30 Οκτ. 2023).

Πριν από λίγες μέρες ο κ. Αντωνακόπουλος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο της πόλης με αφορμή την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου που έγινε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου (είναι ο φορέας που διαχειρίζεται το εμπορικό και τουριστικό λιμάνι του Κατακόλου) από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή, πιστοποιημένο από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και αφορούσε τη χρονική περίοδο από 1/1/2011 έως 31/3/2023, καθώς και την Εκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων – Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας) που αφορά τα έτη 2014, 2015, 2016, περίοδο κατά την οποία πρόεδρος στον εν λόγω οργανισμό ήταν ο πατριάρχης της εκδοτικής οικογένειας.

Επικαλούμενος τα ευρήματα και από τα δύο πορίσματα ο κ. Αντωνακόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν «αναφορές για μη ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια, διενέργεια προσλήψεων χωρίς προκήρυξη, υποτιθέμενες συνεδριάσεις Δ.Σ. χωρίς τήρηση και υπογραφή πρακτικών και χωρίς παρουσία μελών, μη χορήγηση αντιγράφων και πρακτικών σε μέλη του Δ.Σ. κατόπιν αίτησής τους, έλλειψη απολογισμών και μη προώθησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, μη προώθηση προϋπολογισμών στο Δημοτικό Συμβούλιο, μη τήρηση του Σ.Α.Λ.Ε., ορισμό αντιπρόεδρου του Δ.Σ. ως Υπευθύνου Ασφαλείας (Υ.Α.Λ.Ε.), είσπραξη χρημάτων από τα σκάφη στη μαρίνα –υπήρξαν και πρωτόδικες καταδίκες επ’ αυτού– κι ακόμα, κατάτμηση έργων και μελετών αξίας περίπου 400.000 ευρώ και απευθείας ανάθεση αυτών σε συγγενικά και παρένθετα πρόσωπα κ.ά.»

Στην έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή και στο κεφάλαιο «συμπεράσματα» γίνεται σύσταση στην παρούσα διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου για διενέργεια ελέγχου «για την εξακρίβωση της διάπραξης αδικημάτων και την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, καθώς και τη διενέργεια διοικητικού (κατασταλτικού) δημοσιονομικού ελέγχου», αφού, σύμφωνα με τα ευρήματα, μεταξύ άλλων, παρακάμφθηκαν:

1. «Η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

2. Η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος

3. Η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών».

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφονται και τα κάτωθι:

● «Δεν υφίστανται σε αρκετές περιπτώσεις γραπτές εισηγήσεις, ούτε στοιχεία αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης για τον προγραμματισμό και υλοποίηση των απευθείας αναθέσεων.

● Σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπήρξε διαδικασία έρευνας αγοράς, με αποτέλεσμα οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες στις απευθείας αναθέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην πληρούν τα απαραίτητα εχέγγυα διαφάνειας.

● Από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στις ελεγχθείσες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος υπολογισμού του αντικειμένου των συμβάσεων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται τεκμηριωμένος προσδιορισμός της δημοσιονομικής επιβάρυνσης του ΔΛΤ Πύργου.

● Από τα δικαιολογητικά των συμβάσεων αλλά και από το σύνολο διαδικασιών ελέγχου δεν προέκυψε με ποια διαδικασία, με ποια κριτήρια και από ποιον επιλέγονται οι φορείς που προσκαλούνται να υποβάλουν προσφορά.

● Διαπιστώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις ότι τα πρωτόκολλα παραλαβής έχουν τυποποιημένο περιεχόμενο. Συμπληρώνονται μόνο τα τυπικά στοιχεία και βεβαιώνεται απλώς ότι “…περατώθηκε καλώς η υλοποίηση της δαπάνης…” χωρίς να περιγράφονται αναλυτικά οι παραλαμβανόμενες δαπάνες.

● Υπάρχουν πλήθος ενεργειών (εκ μέρους του προέδρου) καθώς και δαπανών που είναι μη νόμιμες. Να σημειωθεί ότι για τη χρήση του 2015 υπάρχουν χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία πληρώθηκαν και δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014 δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο ειδικός έλεγχος του ΔΛΤ καθώς δεν λάβαμε τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια».

Η απάντηση του κ. Βαρουξή

Η «Εφ.Συν.» επικοινώνησε χθες με τον πρώην πρόεδρο του ΔΛΤ Πύργου, Λεωνίδα Βαρουξή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής του απερχόμενου δημάρχου, για να ζητήσει την άποψή του αναφορικά με τα ευρήματα των ελέγχων και όσα καταγγέλλονται σε βάρος του. Η απάντησή του έχει ως εξής:

«Δεν μπορώ να δώσω καμία διευκρίνιση για ένα πόρισμα το οποίο αγνοώ, αφού ποτέ δεν κοινοποιήθηκε σε εμένα και ούτε ποτέ με κάλεσε κανείς να δώσω εξηγήσεις για αυτό. Συνεπώς, δεν μπορώ να δώσω οποιαδήποτε διευκρίνιση για ένα έγγραφο που αγνοώ και το οποίο ίσως είναι και εμπιστευτικού χαρακτήρα και άρα παράνομα κυκλοφορεί.

Σήμερα όμως, που μου ζητάτε τη θέση μου για το πόρισμα αυτό, έχω μόλις φύγει από τα Δικαστήρια του Πύργου όπου ήμουν μάρτυρας κατηγορίας κατά του δημάρχου Πύργου και μόνιμου καταγγέλλοντα, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για απείθεια που τέλεσε όταν ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, αλλά η υπόθεση αναβλήθηκε. Καλύτερα είναι λοιπόν να αναζητήσετε τι συνέβη σε αυτή την υπόθεση που έχει φτάσει στα δικαστήρια και μπορεί εκεί να βρείτε και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτετε σε εμένα».

efsyn

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Όταν ο Κόροιβος κατάφερνε να χάσει το άχαστο παιχνίδι και να υποβιβαστεί!

Ήταν 13 Μαΐου του 2018. Ο Κόροιβος, είχε σχεδόν εξασφαλίσει την παραμονή του στη Basket League για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. …

Δεν αναβαθμίζεται τελικά το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας – Προς διαβούλευση το νομοσχέδιο!

Τι και αν βγάλαμε πρώτο τον Υφυπουργό μας, τι και αν βγάλαμε με κοντά 40% την ΝΔ στην Ηλεία ,τι …

Εντοπίστηκε νεκρός ο 87χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες νεκρός εντοπίστηκε την Τέταρτη 12/6/2024 ο 87χρονος Νίκος Αλεξανδρόπουλος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Λεχαινών …

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Εθνική Οδό Πύργου –  Πατρών καθώς ο δρόμος γέμισε πατάτες

Αναστάτωση προκλήθηκε την Τέταρτη 12/6/2024 το πρωί  στην Εθνική Οδό Πύργου –  Πατρών, καθώς  ένα τρακτέρ το οποίο ήταν γεμάτο …

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας έχει προκαλέσει ο χαμός της Μαρίας-Μανταλένας

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας, τους γονείς της Γιώργο Ράπτη και Μαρία Βλαγκούλη, στον αδερφό της Κωνσταντίνο αλλά και …

  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
  • Νέες καταγγελίες για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου

Νέες καταγγελίες για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου

Το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» στις 30 Οκτωβρίου 2023 για τα απειλητικά και εκβιαστικά μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον απερχόμενο δήμαρχο Τάκη Αντωνακόπουλο
 
Νέες καταγγελίες για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου
Ο απερχόμενος δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος επικαλούμενος τα ευρήματα από δύο πορίσματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές τόνισε, μεταξύ άλλων, για την πρώην διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ότι υπάρχουν «αναφορές για μη ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια, διενέργεια προσλήψεων χωρίς προκήρυξη, υποτιθέμενες συνεδριάσεις Δ.Σ., είσπραξη χρημάτων από τα σκάφη στη μαρίνα –υπήρξαν και πρωτόδικες καταδίκες επ’ αυτού– κι ακόμα, κατάτμηση έργων και μελετών αξίας περίπου 400.000 ευρώ και απευθείας ανάθεση αυτών σε συγγενικά και παρένθετα πρόσωπα» ● Τι απάντησε ο πρώην πρόεδρος.

Δύο πορίσματα (ένα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κι ένα από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές) αλλά και μια σειρά από νέες σοβαρές καταγγελίες αποτελούν το επόμενο επεισόδιο του σίριαλ που έχει ανοίξει στην Ηλεία μεταξύ του απερχόμενου δημάρχου Πύργου, Τάκη Αντωνακόπουλου, και τοπικής εκδοτικής οικογένειας. Πρόκειται για μια υπόθεση που άρχισε εδώ και κάποιον καιρό όταν ο κ. Αντωνακόπουλος κατήγγειλε απειλητικά μηνύματα στο τηλέφωνό του από τον πατριάρχη της εν λόγω οικογένειας («Φαρ Ουέστ η Ηλεία», «Εφ.Συν.» 30 Οκτ. 2023).

Πριν από λίγες μέρες ο κ. Αντωνακόπουλος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο της πόλης με αφορμή την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου που έγινε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου (είναι ο φορέας που διαχειρίζεται το εμπορικό και τουριστικό λιμάνι του Κατακόλου) από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή, πιστοποιημένο από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και αφορούσε τη χρονική περίοδο από 1/1/2011 έως 31/3/2023, καθώς και την Εκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων – Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας) που αφορά τα έτη 2014, 2015, 2016, περίοδο κατά την οποία πρόεδρος στον εν λόγω οργανισμό ήταν ο πατριάρχης της εκδοτικής οικογένειας.

Επικαλούμενος τα ευρήματα και από τα δύο πορίσματα ο κ. Αντωνακόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν «αναφορές για μη ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια, διενέργεια προσλήψεων χωρίς προκήρυξη, υποτιθέμενες συνεδριάσεις Δ.Σ. χωρίς τήρηση και υπογραφή πρακτικών και χωρίς παρουσία μελών, μη χορήγηση αντιγράφων και πρακτικών σε μέλη του Δ.Σ. κατόπιν αίτησής τους, έλλειψη απολογισμών και μη προώθησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, μη προώθηση προϋπολογισμών στο Δημοτικό Συμβούλιο, μη τήρηση του Σ.Α.Λ.Ε., ορισμό αντιπρόεδρου του Δ.Σ. ως Υπευθύνου Ασφαλείας (Υ.Α.Λ.Ε.), είσπραξη χρημάτων από τα σκάφη στη μαρίνα –υπήρξαν και πρωτόδικες καταδίκες επ’ αυτού– κι ακόμα, κατάτμηση έργων και μελετών αξίας περίπου 400.000 ευρώ και απευθείας ανάθεση αυτών σε συγγενικά και παρένθετα πρόσωπα κ.ά.»

Στην έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή και στο κεφάλαιο «συμπεράσματα» γίνεται σύσταση στην παρούσα διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου για διενέργεια ελέγχου «για την εξακρίβωση της διάπραξης αδικημάτων και την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, καθώς και τη διενέργεια διοικητικού (κατασταλτικού) δημοσιονομικού ελέγχου», αφού, σύμφωνα με τα ευρήματα, μεταξύ άλλων, παρακάμφθηκαν:

1. «Η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

2. Η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος

3. Η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών».

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφονται και τα κάτωθι:

● «Δεν υφίστανται σε αρκετές περιπτώσεις γραπτές εισηγήσεις, ούτε στοιχεία αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης για τον προγραμματισμό και υλοποίηση των απευθείας αναθέσεων.

● Σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπήρξε διαδικασία έρευνας αγοράς, με αποτέλεσμα οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες στις απευθείας αναθέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην πληρούν τα απαραίτητα εχέγγυα διαφάνειας.

● Από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στις ελεγχθείσες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος υπολογισμού του αντικειμένου των συμβάσεων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται τεκμηριωμένος προσδιορισμός της δημοσιονομικής επιβάρυνσης του ΔΛΤ Πύργου.

● Από τα δικαιολογητικά των συμβάσεων αλλά και από το σύνολο διαδικασιών ελέγχου δεν προέκυψε με ποια διαδικασία, με ποια κριτήρια και από ποιον επιλέγονται οι φορείς που προσκαλούνται να υποβάλουν προσφορά.

● Διαπιστώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις ότι τα πρωτόκολλα παραλαβής έχουν τυποποιημένο περιεχόμενο. Συμπληρώνονται μόνο τα τυπικά στοιχεία και βεβαιώνεται απλώς ότι “…περατώθηκε καλώς η υλοποίηση της δαπάνης…” χωρίς να περιγράφονται αναλυτικά οι παραλαμβανόμενες δαπάνες.

● Υπάρχουν πλήθος ενεργειών (εκ μέρους του προέδρου) καθώς και δαπανών που είναι μη νόμιμες. Να σημειωθεί ότι για τη χρήση του 2015 υπάρχουν χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία πληρώθηκαν και δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014 δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο ειδικός έλεγχος του ΔΛΤ καθώς δεν λάβαμε τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια».

Η απάντηση του κ. Βαρουξή

Η «Εφ.Συν.» επικοινώνησε χθες με τον πρώην πρόεδρο του ΔΛΤ Πύργου, Λεωνίδα Βαρουξή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής του απερχόμενου δημάρχου, για να ζητήσει την άποψή του αναφορικά με τα ευρήματα των ελέγχων και όσα καταγγέλλονται σε βάρος του. Η απάντησή του έχει ως εξής:

«Δεν μπορώ να δώσω καμία διευκρίνιση για ένα πόρισμα το οποίο αγνοώ, αφού ποτέ δεν κοινοποιήθηκε σε εμένα και ούτε ποτέ με κάλεσε κανείς να δώσω εξηγήσεις για αυτό. Συνεπώς, δεν μπορώ να δώσω οποιαδήποτε διευκρίνιση για ένα έγγραφο που αγνοώ και το οποίο ίσως είναι και εμπιστευτικού χαρακτήρα και άρα παράνομα κυκλοφορεί.

Σήμερα όμως, που μου ζητάτε τη θέση μου για το πόρισμα αυτό, έχω μόλις φύγει από τα Δικαστήρια του Πύργου όπου ήμουν μάρτυρας κατηγορίας κατά του δημάρχου Πύργου και μόνιμου καταγγέλλοντα, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για απείθεια που τέλεσε όταν ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, αλλά η υπόθεση αναβλήθηκε. Καλύτερα είναι λοιπόν να αναζητήσετε τι συνέβη σε αυτή την υπόθεση που έχει φτάσει στα δικαστήρια και μπορεί εκεί να βρείτε και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτετε σε εμένα».

efsyn

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Εντοπίστηκε νεκρός ο 87χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες νεκρός εντοπίστηκε την Τέταρτη 12/6/2024 ο 87χρονος Νίκος Αλεξανδρόπουλος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Λεχαινών …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων