ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέος Βρεφονηπιακός σταθμός στα Λεχαινά


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ)

Προς τους κατοίκους (γονείς ή κηδεμόνες) του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης που επιθυμούν να εγγράψουν τα βρέφη/ νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για το έτος 2018-2019.

Σας ενημερώνουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2018-19 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ο Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης προτίθεται να λειτουργήσει και βρεφονηπιακό σταθμό εντός της δομής του παιδικού σταθμού των Λεχαινών. Για το σκοπό αυτό θα δέχεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς αιτήσεις που αφορούν βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής
(1 έως 30/9/2018)

Ενημερώνουμε εκ νέου τους ενδιαφερόμενους κατοίκους , που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέσω ΕΣΠΑ, ότι οι αιτήσεις συμμετοχής για την παραπάνω δομή θα γίνονται ηλεκτρονικά από 21 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2018 στην ηλεκτρονικη διεύθυνση www.eetaa.gr όπου υπάρχει ειδική εφαρμογή που αναφέρει ολες τις λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και για βοήθεια στην συμπλήρωση των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2623360848