ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέο σχέδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών-Συμπεριλαμβάνεται και το δάσος Στροφιλιάς


Στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, από τον Πατραϊκό Κόλπο έως λίγο πριν την Κυλλήνη, εκτείνεται η περιοχή του δάσους Στροφιλιάς και της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. Η περιοχή, αν και παραθαλάσσια και πεδινή στη μεγαλύτερή της έκταση, αποτελεί μια από τις λίγες φυσικές εκτάσεις που παραμένουν σχετικά αναλλοίωτες από τον άνθρωπο, τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι βιότοποί της προσφέρουν σε πάρα πολλά είδη φυτών και ζώων τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, ενώ στον άνθρωπο ευκαιρίες για επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παραγωγικές δραστηριότητες.

Στα πλαίσια αυτά, η  κυβέρνηση, πλέον, προσπαθεί να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών, όπως είναι το δάσος Στροφιλιάς, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura.

Πρώτος στόχος του αρμόδιου υπουργείου είναι να κλείσει το τεράστιο κενό στην θεσμική τους κατοχύρωση όπως ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί κανόνες οδηγίας, μια διαδικασία που θα καταλήξει στον καθορισμό μέτρων διαχείρισης και προστασίας, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πριν η χώρα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Εξάλλου, σε βάρος της Ελλάδας έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβιάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που βρίσκεται στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης.

Η χώρα μας δεν έχει καθορίσει τους στόχους διαχείρισης και τα διοικητικά μέτρα για κάθε προστατευόμενη περιοχή, με την (εξαετή!) προθεσμία να έχει παρέλθει άπρακτη το 2012. Να σημειωθεί πάντως ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε το 2015 (για πρώτη φορά) πρόγραμμα εποπτείας των προστατευόμενων ειδών και τύπων οικοτόπων.

Την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ), σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων (για το θεσμικό κομμάτι) και σχεδίων διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura της χώρας. Ο διαγωνισμός ομαδοποιεί τις Natura σε 11 μελέτες και 23 ΕΠΜ, με γεωγραφικά κριτήρια (π.χ. μια μελέτη για τις περιοχές Natura της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων) και έχει προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ.

Πάντως το ΥΠΕΝ έχει ανακοινώσει ότι επεξεργάζεται και ένα νέο σχέδιο νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές, το οποίο θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και το μείζον ζήτημα της χρηματοδότησης των φορέων διαχείρισης.