ΗΛΕΙΑ OIKONOMIA

Νέο voucher για ανέργους του ΟΑΕΔ με επίδομα 2.800 ευρώ

  • 6
    Shares

2.800 ευρώ θα λάβουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος: «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων του ΟΕΑΔ νέων από 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» ως επιδόματα θεωρίας και πρακτικής άσκησης.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης στα 800.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να είναι:

  • Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΕΑΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργία ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
  • Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 έως και 30/9/1994
  • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής Σχολής)
  • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

  • 6
    Shares