ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Να παραχωρηθεί στον δήμο Ήλιδας η δημόσια έκταση των 9 στρεμμάτων στην παραλία Ροβιάτας


ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ   ΑΠΟ  ΤΗΝ   Ε.Τ.Α.Δ.   Α.Ε.

ΝΑ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΗΛΙΔΑΣ,  Η  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΚΤΑΣΗ  ΤΩΝ  9  ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΡΟΒΙΑΤΑΣ .

ΣΚΟΠΟΣ  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΧΩΡΩΝ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

                                             ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.Σ.  ΗΛΙΔΑΣ

                                                     ΚΎΡΙΟΝ   Α.  ΠΑΤΡΙΝΟ

Κύριε    Πρόεδρε,

Η Δημοτική  μας  παράταξη  στο  Δημοτικό  της Πρόγραμμα, περιλαμβάνει  την  αξιοποίηση  της  Δημόσιας έκτασης  των  9 στρεμμάτων , που  βρίσκεται  στην  παραλία  Ροβιάτας.  Η κατάθεση   αιτήματος  προς   την   ΕΤΑΔ   ΑΕ,   από τον Δήμο  Ήλιδας  , κρίνεται  αναγκαία  για   την αξιοποίηση  ενός  εγκαταλειμμένου  πόρου, υπέρ  της  τοπικής  κοινωνίας.  Ο  χώρος  είναι  μοναδικός  για  να  διαμορφωθεί με ευθύνη του Δήμου  Ήλιδας, ΘΕΡΙΝΟ  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ   με πρόβλεψη  την εγκατάσταση  και  λειτουργία  15 καταλυμάτων  με  προτεινόμενο ως  μοντέλο  θερινής   διαβίωσης  την  παραδοσιακή  ΡΟΒΙΑΤΙΝΗ  ΚΑΛΥΒΑ.

Προτείνεται η χρήση των εν λόγο  καταλυμάτων  να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ .

Το εν λόγο  ΑΚΙΝΗΤΟ  ΑΒΚ  620,  με εμβαδόν  9 στρέμματα  προτείνεται   η   χρήση  του  να  διεκδικηθεί  για  30  χρόνια.    Το  εν  λόγο  εγχείρημα  είναι  απόλυτα  εφικτό   γιατί  συγκεντρώνει  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις , ανάκλησης , αναδάσωσης   όπως  περιγράφονται  στο  Φ.Ε.Κ. 13/2/1990.

Κύριε  Πρόεδρε,   παρακαλείσθε   όπως   εισάγεται  στο επόμενο  Δημοτικό   Συμβούλιο  το εν λόγο θέμα για λήψη απόφασης   και  την  συγκρότηση  επιτροπής  υλοποίησης.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

                                            ΗΛΙΔΑ  ΝΕΑ  ΓΕΝΙΑ  ΙΔΕΩΝ

                                                      Ο  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

                                                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΛΛΗΣ