• ΗΛΕΙΑ
 • Νέες τεχνολογίες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης

Νέες τεχνολογίες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης

[sg_popup id=”88989″ event=”onLoad”][/sg_popup]

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

*Του Τρυφωνόπουλου Αθηνόδωρου

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε το μέλλον μας; Θα μπορούσαμε να δούμε ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος μέσα από τα σημερινά δεδομένα; Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο καθώς αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη της ζωής. Η τεχνολογία,  η ηθική, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η οικονομία, η γήρανση του πληθυσμού είναι μερικοί από αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένα από τα σημερινά παραδοσιακά επαγγέλματα μπορεί να μην υπάρχουν στο άμεσο μέλλον ή  μπορεί να υπάρχουν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Μιλάμε για επαγγέλματα όπως δικηγόροι, και γιατροί που σήμερα αποτελούν τις πρώτες επιλογές των μαθητών για σπουδές. Ποια θα είναι η απασχόληση των δικηγόρων άραγε όταν οι τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης θα έχουν την δυνατότητα να ερμηνεύουν δικόγραφα, να γνωματεύουν επί δικαστικών αποφάσεων, να ερμηνεύουν νόμους; Πως θα αλλάξει το επάγγελμα του Ιατρού όταν θα έχει στα χέρια του εργαλεία Ρομποτικής χειρουργικής,  επεμβατικάνανορομπότ και τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης βιολογικών μελών;

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και Ρομποτικής θα παίξουν τεράστιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούμε στο μέλλον τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή.

Είμαστε όμως προετοιμασμένοι κατάλληλα για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες αλλαγές;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας του μέλλοντος σε οποιοδήποτε τομέα και εάν απασχοληθεί;

Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης αναδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες του μέλλοντος θα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές, να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά σε ομάδες, να συνεργάζονται αναγνωρίζοντας το ρόλο τους,  να μπορούν να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις τεχνολογίες. Και αυτό γιατί θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις, να μπορούν να κρίνουν και να λάβουν σωστές αποφάσεις και να συνδιαμορφώσουν τις νέες εξελίξεις.

Και το ερώτημα το οποίο τίθεται αβίαστα είναι το εξής. Μπορεί το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης να υποστηρίξει κάτι τέτοιο;

Η απάντηση έρχεται μέσα από την μεθοδολογία του SΤΕΜ. Τα αρχικά του ακρωνύμιου SΤΕΜ είναι Science, Technology, EngineeringandMathematics Που στα Ελληνικά σημαίνει  Φυσικές Επιστήμες,  Τεχνολογία,  Μηχανική και Μαθηματικά.  Είναι η μεθοδολογία που στοχεύει να κάνει τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την  τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς ένα επάγγελμα της επιλογής τους. Θα πρέπει οι μελλοντικοί πολίτες να μάθουν να διαβάζουν, να υπολογίζουν, να εξετάζουν αλλά και να καινοτομούν, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να συνεργάζονται, να έχουν κριτική σκέψη.

Όλα τα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα θα απαιτήσουν κάποιο υπόβαθρο σε γνώσεις τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών.

Πως Θα γίνει αυτό;

Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει:

 • Να καταλάβουν οι μαθητές ότι η δική τους ευημερία εξαρτάται από την ποιότητα του πλανήτη και να εκπαιδευτούν σε θέματα όπως προστασία του πλανήτηπροσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και άλλα θέματα.
 • Μέσα από την ενασχόληση με αυτά τα θέματα αρχίζουν να βλέπουν τις επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής μας και να μπορούν να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν Περιβαλλοντικές, Κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις.
 • Να δημιουργηθεί ένα Ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά
 • Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σημαντικό ρόλο παίζει η ομάδα όπου οι μαθητές πρέπει να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε αυτή και γι’ αυτό οι δραστηριότητες ακολουθούν την ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία.
 • Η μεθοδολογία STEMφιλοδοξεί να μετασχηματίσει το μοντέλο της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας σε διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση όπου απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των μαθητώνστην ανακάλυψη της λύσης.

Τι είναι STEM (Science Technology Engineering & Mathematics)

Αποτελεί Ακρωνύμιο τουScience, Technology, Engineeringand Mathematics που στα Ελληνικά μεταφράζεται ως Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 2001 από την βιολόγο Judith A. Ramaley Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών

Δεν αφορά μόνο τις επιστήμες που αναφέρονται στο ακρωνύμιο αλλά θεωρεί τα σύγχρονα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και πολυδιάστατα για να αντιμετωπισθούν από μια μόνο επιστήμη

Σχεδιάζει στην διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, όπου είναι βασικές επιστήμες για την κατανόηση του περιβάλλοντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η επιστήμη της Μηχανικής που αποτελούν τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.

Βοηθά την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά:

 • να απαντούν σε ερωτήματα
 • να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, την μηχανική και την τεχνολογία
 • να αναστοχάζονται στην διαδικασία επίλυσης πραγματικών προβλημάτων
 • χρησιμοποιούν την κριτική τους σκέψη
 • να δουλεύουν σε ομάδες (συνεργασία)

Μέσα από αυτή την διαδικασία εκπαίδευσης οι μαθητές θα είναι:

 • Ικανοί λύτες προβλημάτων-Problem–solvers
 • ΚαινοτόμοιInnovators
 • Αυτοδύναμοι-Self–reliant
 • Λογικοί στοχαστές-Logicalthinkers
 • Τεχνολογικά εγγράμματοι – Technologicallyliterate

 

Τι είναι η εκπαιδευτική Ρομποτική και ποιους αφορά.

 

 • Η εκπαιδευτική ρομποτική υλοποιεί την φιλοσοφία του STEM στην πράξη.
 • Αφορά όλους τους μαθητές από την ηλικία των 5 ετών και πάνω.
 • Τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικές κατασκευές παίζοντας και μαθαίνουν αλλά και αναπτύσσουν δεξιότητες
 • Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στις κατασκευές και η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιείται για την διδασκαλία διαφόρων εννοιών κυρίως από τις Φυσικές Επιστήμες αλλά και από άλλα γνωστικά αντικείμενα
  • Φυσική
  • Μαθηματικά
  • Μηχανική
  • Τεχνολογία
  • Ιστορία (Κατασκευή καταπέλτη του Αρχιμήδη) κτλ

 

 

Ποια είναι τα Οφέλη από την ενασχόληση με την Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

Τα οφέλη από την ενασχόληση με την Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι πολλαπλά και σε πολλά επίπεδα. Οι μαθητές οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαιδευτική Ρομποτική αναπτύσσουν ικανότητες:

 • Επίλυσης σύνθετων Προβλημάτων
 • Κριτικής ικανότητας και λήψης αποφάσεων
 • Βελτιώνουν την δημιουργικότητα τους
 • Αναπτύσσουν Δεξιότητες
 • Συνεργάζονται
 • Επικοινωνούν
 • Προσδιορίζουν το ρόλο τους μέσα σε ομάδα
 • Μαθαίνουν να Διαχειρίζονται το Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Πειραματίζονται
 • Ανακαλύπτουν νέα γνώση
 • Διαμορφώνουν συστηματικό τρόπο σκέψης
 • Αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλημάτων σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και παρουσιάζοντας λύσεις.
 • Αξιολογούν Λύσεις
 • Κάνουν Ανατροφοδότηση
 • Αναπτύσσουν Διαπραγματευτική ικανότητα
 • Βελτιώνουν την αυτοπεποίθησή τους
 • Ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους
 • Είναι περισσότερο αισιόδοξοι
 • Ενισχύουν την Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Κάνουν μια πρώτη επαφή με τις Φυσικές Επιστήμες
 • Κατανοούν απλές και σύνθετες μηχανών
 • Μαθαίνουν τον Αλγοριθμικό-Δομημένο τρόπος σκέψης
 • Κατασκευάζουν και Προγραμματίζουν
 • Προβληματίζονται σχετικά με θέματα ηθικής

Και όλα αυτά μέσα από δημιουργική εμπλοκή σε παιγνιώδης δραστηριότητες με βιωματικότρόπο διδασκαλίας.

Τεχνολογίες  που υποστηρίζουν  την εκπαιδευτική Ρομποτική

 

Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις ανάλογα με:

 • την ηλικία του μαθητή
 • Το γνωστικό επίπεδο του μαθητή
 • Το κόστος

 

Οι λύσεις που υποστηρίζονται και από διαγωνισμούς είναι:

 • Λύση Lego. Με αυτή την τεχνολογία υλοποιούνται ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • OpenSource (Χρήση Arduino) Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με την χρήση ανοιχτών τεχνολογιών

Οι λύσεις αυτές μπορεί και να συνεργαστούν.

Διαγωνισμοί Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

 

Οι Διαγωνισμοί διοργανώνονται από

 • την WRO Hellas
 • τον Οργανισμό ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού κώδικα)

 

WROHellas

Ο Διαγωνισμός της WROHellas περιλαμβάνει

 • Βασικές Κατηγορίες
 • Πιλοτικές Κατηγορίες (Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου)

 

Βασική Κατηγορία

 • Δημοτικό: Ανοιχτή κατηγορία «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η Τεχνολογία βοηθά να αναπτυχθούν τα νησιά»
 • Δημοτικό: Ποδόσφαιρό 2Χ2
 • Γυμνάσιο: Κατασκευάζουν ρομπότ την ημέρα του διαγωνισμού «Φέτος οι δρόμοι του κρασιού»
 • Λύκειο: Ανοιχτή κατηγορία «Έξυπνες πόλεις»

 

Πιλοτική Κατηγορία

 • Νηπιαγωγείο: «Μια βόλτα στην πόλη μου»
 • Δημοτικό: Ανοιχτή κατηγορία «Επικοισμός του Άρη»
 • Γυμνάσιο: Παράλληλη κατηγορία «Πρωτέας» για αρχάριες ομάδες με την ίδια πίστα του περσινού διαγωνισμού για εξάσκηση
 • Γυμνάσιο-Λύκειο: Παράλληλη κατηγορία: «Διάθλο +1» Κατασκευή Ρομποτικού αθλητή για να φέρουν εις πέρας ένα δοσμένο δίαθλο καθώς και να εμπνευστούν ένα δικό τους ρομποτικό αθλητή.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς της WROHellasμπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://wrohellas.gr/

ΤρυφωνόπουλοςΑθηνόδωρος

Msc in Advanced Information Systems

Καθηγητής Πληροφορικής

CONSUL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Εσείς ποιο Νοσοκομείο θέλετε ;;

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ   Εσείς …

«Σφοδρή» απάντηση από Δημήτρη Κωνσταντόπουλο με αφορμή την επίσκεψη Γκάγκα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΚΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ   «Σφοδρή» απάντηση από Δημήτρη Κωνσταντόπουλο   Κάνει …

Με τη Νέα Γενιά μαζί…από την Αμαλιάδα για την Αμαλιάδα!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ   Με τη Νέα Γενιά μαζί…από την Αμαλιάδα για την Αμαλιάδα!   ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ …

Έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης καιρού με υψηλές θερμοκρασίες -Μεταβολή του καιρού από το Σάββατο

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (17/2022) , που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και κοινοποιήθηκε από την …

Μόνο με ραντεβού θα δέχεται το προσωπικό η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδας!!!

Μπροστά σε μια «τρελή» και εξοργιστική ανακοίνωση βρέθηκαν σήμερα οι εργαζόμενοι της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας!!! Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση …

Σταμάτησε η τσιμεντοποίηση της Κουρούτας… λόγω απλήρωτων λογαριασμών !!!

Αίτηση αναστολής εργασιών υπέβαλε στην Τεχνική Υπηρεσίας του δήμου Ήλιδας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ilia.news» ο εργολάβος που εκτελεί το …

 • ΗΛΕΙΑ
 • Νέες τεχνολογίες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης

Νέες τεχνολογίες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης

[sg_popup id=”88989″ event=”onLoad”][/sg_popup]

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

*Του Τρυφωνόπουλου Αθηνόδωρου

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε το μέλλον μας; Θα μπορούσαμε να δούμε ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος μέσα από τα σημερινά δεδομένα; Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο καθώς αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη της ζωής. Η τεχνολογία,  η ηθική, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η οικονομία, η γήρανση του πληθυσμού είναι μερικοί από αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένα από τα σημερινά παραδοσιακά επαγγέλματα μπορεί να μην υπάρχουν στο άμεσο μέλλον ή  μπορεί να υπάρχουν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Μιλάμε για επαγγέλματα όπως δικηγόροι, και γιατροί που σήμερα αποτελούν τις πρώτες επιλογές των μαθητών για σπουδές. Ποια θα είναι η απασχόληση των δικηγόρων άραγε όταν οι τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης θα έχουν την δυνατότητα να ερμηνεύουν δικόγραφα, να γνωματεύουν επί δικαστικών αποφάσεων, να ερμηνεύουν νόμους; Πως θα αλλάξει το επάγγελμα του Ιατρού όταν θα έχει στα χέρια του εργαλεία Ρομποτικής χειρουργικής,  επεμβατικάνανορομπότ και τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης βιολογικών μελών;

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και Ρομποτικής θα παίξουν τεράστιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούμε στο μέλλον τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή.

Είμαστε όμως προετοιμασμένοι κατάλληλα για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες αλλαγές;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας του μέλλοντος σε οποιοδήποτε τομέα και εάν απασχοληθεί;

Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης αναδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες του μέλλοντος θα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές, να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά σε ομάδες, να συνεργάζονται αναγνωρίζοντας το ρόλο τους,  να μπορούν να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις τεχνολογίες. Και αυτό γιατί θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις, να μπορούν να κρίνουν και να λάβουν σωστές αποφάσεις και να συνδιαμορφώσουν τις νέες εξελίξεις.

Και το ερώτημα το οποίο τίθεται αβίαστα είναι το εξής. Μπορεί το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης να υποστηρίξει κάτι τέτοιο;

Η απάντηση έρχεται μέσα από την μεθοδολογία του SΤΕΜ. Τα αρχικά του ακρωνύμιου SΤΕΜ είναι Science, Technology, EngineeringandMathematics Που στα Ελληνικά σημαίνει  Φυσικές Επιστήμες,  Τεχνολογία,  Μηχανική και Μαθηματικά.  Είναι η μεθοδολογία που στοχεύει να κάνει τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την  τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς ένα επάγγελμα της επιλογής τους. Θα πρέπει οι μελλοντικοί πολίτες να μάθουν να διαβάζουν, να υπολογίζουν, να εξετάζουν αλλά και να καινοτομούν, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να συνεργάζονται, να έχουν κριτική σκέψη.

Όλα τα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα θα απαιτήσουν κάποιο υπόβαθρο σε γνώσεις τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών.

Πως Θα γίνει αυτό;

Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει:

 • Να καταλάβουν οι μαθητές ότι η δική τους ευημερία εξαρτάται από την ποιότητα του πλανήτη και να εκπαιδευτούν σε θέματα όπως προστασία του πλανήτηπροσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και άλλα θέματα.
 • Μέσα από την ενασχόληση με αυτά τα θέματα αρχίζουν να βλέπουν τις επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής μας και να μπορούν να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν Περιβαλλοντικές, Κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις.
 • Να δημιουργηθεί ένα Ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά
 • Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σημαντικό ρόλο παίζει η ομάδα όπου οι μαθητές πρέπει να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε αυτή και γι’ αυτό οι δραστηριότητες ακολουθούν την ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία.
 • Η μεθοδολογία STEMφιλοδοξεί να μετασχηματίσει το μοντέλο της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας σε διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση όπου απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των μαθητώνστην ανακάλυψη της λύσης.

Τι είναι STEM (Science Technology Engineering & Mathematics)

Αποτελεί Ακρωνύμιο τουScience, Technology, Engineeringand Mathematics που στα Ελληνικά μεταφράζεται ως Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 2001 από την βιολόγο Judith A. Ramaley Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών

Δεν αφορά μόνο τις επιστήμες που αναφέρονται στο ακρωνύμιο αλλά θεωρεί τα σύγχρονα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και πολυδιάστατα για να αντιμετωπισθούν από μια μόνο επιστήμη

Σχεδιάζει στην διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, όπου είναι βασικές επιστήμες για την κατανόηση του περιβάλλοντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η επιστήμη της Μηχανικής που αποτελούν τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.

Βοηθά την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά:

 • να απαντούν σε ερωτήματα
 • να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, την μηχανική και την τεχνολογία
 • να αναστοχάζονται στην διαδικασία επίλυσης πραγματικών προβλημάτων
 • χρησιμοποιούν την κριτική τους σκέψη
 • να δουλεύουν σε ομάδες (συνεργασία)

Μέσα από αυτή την διαδικασία εκπαίδευσης οι μαθητές θα είναι:

 • Ικανοί λύτες προβλημάτων-Problem–solvers
 • ΚαινοτόμοιInnovators
 • Αυτοδύναμοι-Self–reliant
 • Λογικοί στοχαστές-Logicalthinkers
 • Τεχνολογικά εγγράμματοι – Technologicallyliterate

 

Τι είναι η εκπαιδευτική Ρομποτική και ποιους αφορά.

 

 • Η εκπαιδευτική ρομποτική υλοποιεί την φιλοσοφία του STEM στην πράξη.
 • Αφορά όλους τους μαθητές από την ηλικία των 5 ετών και πάνω.
 • Τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικές κατασκευές παίζοντας και μαθαίνουν αλλά και αναπτύσσουν δεξιότητες
 • Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στις κατασκευές και η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιείται για την διδασκαλία διαφόρων εννοιών κυρίως από τις Φυσικές Επιστήμες αλλά και από άλλα γνωστικά αντικείμενα
  • Φυσική
  • Μαθηματικά
  • Μηχανική
  • Τεχνολογία
  • Ιστορία (Κατασκευή καταπέλτη του Αρχιμήδη) κτλ

 

 

Ποια είναι τα Οφέλη από την ενασχόληση με την Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

Τα οφέλη από την ενασχόληση με την Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι πολλαπλά και σε πολλά επίπεδα. Οι μαθητές οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαιδευτική Ρομποτική αναπτύσσουν ικανότητες:

 • Επίλυσης σύνθετων Προβλημάτων
 • Κριτικής ικανότητας και λήψης αποφάσεων
 • Βελτιώνουν την δημιουργικότητα τους
 • Αναπτύσσουν Δεξιότητες
 • Συνεργάζονται
 • Επικοινωνούν
 • Προσδιορίζουν το ρόλο τους μέσα σε ομάδα
 • Μαθαίνουν να Διαχειρίζονται το Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Πειραματίζονται
 • Ανακαλύπτουν νέα γνώση
 • Διαμορφώνουν συστηματικό τρόπο σκέψης
 • Αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλημάτων σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και παρουσιάζοντας λύσεις.
 • Αξιολογούν Λύσεις
 • Κάνουν Ανατροφοδότηση
 • Αναπτύσσουν Διαπραγματευτική ικανότητα
 • Βελτιώνουν την αυτοπεποίθησή τους
 • Ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους
 • Είναι περισσότερο αισιόδοξοι
 • Ενισχύουν την Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Κάνουν μια πρώτη επαφή με τις Φυσικές Επιστήμες
 • Κατανοούν απλές και σύνθετες μηχανών
 • Μαθαίνουν τον Αλγοριθμικό-Δομημένο τρόπος σκέψης
 • Κατασκευάζουν και Προγραμματίζουν
 • Προβληματίζονται σχετικά με θέματα ηθικής

Και όλα αυτά μέσα από δημιουργική εμπλοκή σε παιγνιώδης δραστηριότητες με βιωματικότρόπο διδασκαλίας.

Τεχνολογίες  που υποστηρίζουν  την εκπαιδευτική Ρομποτική

 

Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις ανάλογα με:

 • την ηλικία του μαθητή
 • Το γνωστικό επίπεδο του μαθητή
 • Το κόστος

 

Οι λύσεις που υποστηρίζονται και από διαγωνισμούς είναι:

 • Λύση Lego. Με αυτή την τεχνολογία υλοποιούνται ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • OpenSource (Χρήση Arduino) Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με την χρήση ανοιχτών τεχνολογιών

Οι λύσεις αυτές μπορεί και να συνεργαστούν.

Διαγωνισμοί Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

 

Οι Διαγωνισμοί διοργανώνονται από

 • την WRO Hellas
 • τον Οργανισμό ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού κώδικα)

 

WROHellas

Ο Διαγωνισμός της WROHellas περιλαμβάνει

 • Βασικές Κατηγορίες
 • Πιλοτικές Κατηγορίες (Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου)

 

Βασική Κατηγορία

 • Δημοτικό: Ανοιχτή κατηγορία «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η Τεχνολογία βοηθά να αναπτυχθούν τα νησιά»
 • Δημοτικό: Ποδόσφαιρό 2Χ2
 • Γυμνάσιο: Κατασκευάζουν ρομπότ την ημέρα του διαγωνισμού «Φέτος οι δρόμοι του κρασιού»
 • Λύκειο: Ανοιχτή κατηγορία «Έξυπνες πόλεις»

 

Πιλοτική Κατηγορία

 • Νηπιαγωγείο: «Μια βόλτα στην πόλη μου»
 • Δημοτικό: Ανοιχτή κατηγορία «Επικοισμός του Άρη»
 • Γυμνάσιο: Παράλληλη κατηγορία «Πρωτέας» για αρχάριες ομάδες με την ίδια πίστα του περσινού διαγωνισμού για εξάσκηση
 • Γυμνάσιο-Λύκειο: Παράλληλη κατηγορία: «Διάθλο +1» Κατασκευή Ρομποτικού αθλητή για να φέρουν εις πέρας ένα δοσμένο δίαθλο καθώς και να εμπνευστούν ένα δικό τους ρομποτικό αθλητή.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς της WROHellasμπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://wrohellas.gr/

ΤρυφωνόπουλοςΑθηνόδωρος

Msc in Advanced Information Systems

Καθηγητής Πληροφορικής

CONSUL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Εσείς ποιο Νοσοκομείο θέλετε ;;

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ   Εσείς …

«Σφοδρή» απάντηση από Δημήτρη Κωνσταντόπουλο με αφορμή την επίσκεψη Γκάγκα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΚΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ   «Σφοδρή» απάντηση από Δημήτρη Κωνσταντόπουλο   Κάνει …

Με τη Νέα Γενιά μαζί…από την Αμαλιάδα για την Αμαλιάδα!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ   Με τη Νέα Γενιά μαζί…από την Αμαλιάδα για την Αμαλιάδα!   ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ …

Έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης καιρού με υψηλές θερμοκρασίες -Μεταβολή του καιρού από το Σάββατο

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (17/2022) , που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και κοινοποιήθηκε από την …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων