ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΗΛΕΙΑ

Νωρίτερα οι δηλώσεις συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργητές!

  • 5
    Shares

Από τη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ,ότι όσοι αμπελοκαλλιεργητές δεν έχουν υποβάλλει  δήλωση συγκομιδής (για την υποβολή της οποίας είναι υπόχρεοι) , για το έτος 2018 ,να σπεύσουν  να την υποβάλουν, διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της  σύμφωνα με νεώτερη υπουργική απόφαση είναι η 15-12-2018 και όχι 15-1-2019 όπως αρχικά  είχαν ενημερωθεί.

Επίσης , τονίζεται εκ νέου, ότι τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (πρόγραμμα αναδ/σης και μετατροπής αμπελώνων ,χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης κ.λ.π)

Τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και (5) αμπελοοινικές περιόδους, θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου για τον χαρακτηρισμό τους ως «εγκαταλελειμμένη καλλιεργούμενη έκταση », και των οποίων η εκρίζωση θα έχει ως αποτέλεσμα να μη δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση.

Επίσης για να έχει ισχύ η δήλωση συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» και μόνο τότε είναι δυνατή η εκτύπωσή της.

                    Οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και για τα δικά τους αμπελοτεμάχια και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

 

 


  • 5
    Shares