ΗΛΕΙΑ OIKONOMIA

Ξεκίνησαν οι χορηγήσεις επιδοτούμενων δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ποιοι  το δικαιούνται

  • 4
    Shares

Oι τράπεζες ξεκίνησαν τις χορηγήσεις δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ μέσω του οποίου παρέχεται κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου. Συνολικά οι τράπεζες έχουν δεχθεί περισσότερα από 30.600 σχετικά αιτήματα.

Την αρχή έκανε η Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε τα πρώτα 243 δάνεια και το συνολικό ύψος των εκταμιεύσεων ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς έχει γίνει αποδέκτης του 44% των συνολικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί και προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην αξιολόγηση τους για την παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας

Ταυτόχρονα η Εurobank ενέκρινε τα πρώτα 46 δάνεια ύψους 5,5 εκατ. για επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ και η αξιολόγηση συνεχίζεται.

Ποιοι το δικαιούνται:

Δικαίωμα στα συγκεκριμένα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις – τόσο οι μικρομεσαίες όσο και οι μεγαλύτερες – που ήταν ενήμεροι ως προς τις οφειλές τους προς το πιστωτικό σύστημα στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Κάθε επιχείρηση μπορεί να πάρει μόνο ένα δάνειο για να καλύψει τις ανάγκες της σε ρευστότητα.

Ειδικότερα σύμφωνα με το προσχέδιο, το ύψος του δανείου καθορίζεται στο:

Διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των αμοιβών υπερεργολάβων.

Του 25% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης

Επίσης μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τις ΜμΕ και 12 μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα δάνεια θα είναι 5ετούς διάρκειας. Θα χορηγηθούν επίσης και δάνεια με διάρκεια 3 έτη και με αποπληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη (ballon loan).

Σύμφωνα με το προσχέδιο θα δοθούν εγγυήσεις ύψους 1 δις ευρώ για κεφάλαιο κίνησης, και η μόχλευση του ποσού στοχεύει στην κινητοποίηση τουλάχιστον 5 δις ευρώ σε νέες χορηγήσεις. Οι εγγυήσεις αφορούν δάνεια που θα εκδοθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020, ενώ η εγγύηση θα καλύπτει τη ζημιά για περίοδο ως 5 χρόνια από την εκταμίευση του δανείου.

Σε περίπτωση που το δάνειο δεν εξυπηρετηθεί και «κοκκινίσει» και η τράπεζα προχωρήσει στην ανάκτηση του θα αποδίδει στο Ταμείο Εγγυοδοσίας το 80% του ποσού που θα εισπράξει (εξαιρουμένων των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης).

Οι τράπεζες θα δημιουργήσουν ξεχωριστά χαρτοφυλάκια για τα δάνεια αυτά που θα έχουν την εγγύηση του δημοσίου, που δεν θα ξεπερνούν το 25% της αξίας του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.

Τα δάνεια με τη εγγύηση του δημοσίου αφορούν αποκλειστικά νέες χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.

Η εγγύηση του 1 δισ. ευρώ θα καλύπτει δάνεια προς Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους (500 εκατ ευρώ) και προς µεγάλες επιχειρήσεις (500εκατ ευρώ). Τα πιο πάνω όρια δύνανται να ανακατανεµηθούν µεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό εγγύησης σε κάθε δάνειο που θα χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω Ταµείου, θα είναι 80%, με τις τράπεζες να αναλαμβάνουν θα το υπόλοιπο 20% του ανοίγματος.


  • 4
    Shares