ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεπεράστηκε το πρόβλημα, που είχε προκύψει για την μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου


Ξεπεράστηκε το πρόβλημα, που είχε προκύψει για την μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου.

Απεστάλη σήμερα μετά από πιέσεις της Δημοτικής Αρχής, το έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στις Κτιριακές Υποδομές, που αφορούσε τη συνέχιση όλων των εργασιών για τη μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την συνέχιση των εργασιών από τον εργολάβο του έργου, και την τελική παράδοση του Δημοτικού Σχολείου σε περίπου τέσσερις μήνες.