Ξεπερνιούνται οι δυσκολίες – προς παράδοση το επαρχιακό τμήμα Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,  τμήμα Διάσελλα -Μπαρακίτικα

spot_img

Προτεινόμενα

Η πορεία υλοποίησης των δύο έργων που εκτελούνται παράλληλα αυτή την περίοδο και αφορούν το επαρχιακό οδικό δίκτυο σε Κρέστενα-Ανδρίτσαινα, Επικούριο Απόλλων, Τμήμα Διάσελα – Μπαρακίτικα  παρουσιάζονται μέσα από ένα βίντεο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το πρώτο  έργο εκτελείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης του είναι στο τέλος Νοεμβρίου 2018. Πρόκειται για το έργο ολοκλήρωσης της βελτίωσης της επαρχιακής οδού Κρέστενας – Ανδρίτσαινας – Επικούριος Απόλλων στο τμήμα από την διασταύρωση Διασέλλων έως τον οικισμό Μπαρακίτικων, με τμηματικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες θέσεις του παραπάνω τμήματος, προϋπολογισμού  3.400.000,00 ευρώ.

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η διασφάλιση της  ευστάθειας των ανάντη και κατάντη πρανών με την κατασκευή κυρίως φρεατοπασσάλων και τοίχων αντιστήριξης. Επίσης, θα κατασκευαστούν οι δύο προσβάσεις της ήδη κατασκευασμένης γέφυρας Τσεμπερούλας, που θα συνδέσουν τη νέα γέφυρα με το οδικό δίκτυο, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη.

Το δεύτερο έργο εκτελείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας 2007-2013» και αφορά την «αποκατάσταση κατολίσθησης στη χιλιομετρική θέση 17+150+17+300 της Επαρχιακής Οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα», προϋπολογισμού 1.330.000 ευρώ, με προβλεπόμενο χρόνο αποπεράτωσης το τέλος Οκτωβρίου 2018.

Η αποκατάσταση της κατολίσθησης περιλαμβάνει την κατασκευή πασσαλότοιχου μήκους 97 μέτρων περίπου και τοποθέτηση επί του κεφαλόδεσμου φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων μήκους 90,00μ. , ύψους H=3.00μ με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας 2.000kJ.

Επίσης, θα γίνουν επί του δρόμου εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πινακίδων, διαγράμμιση καθώς και φύτευση δέντρων επί του σχηματισθέντος πρανούς.

Δείτε το βίντεο του έργου:  

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα