• Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙIΙ της Ε. Δ. ανάθεση και διάθεση πίστωσης για υπογραφή σύμβασης της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες – Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: Βελτίωση Ε.Ο. Αμαλιάδας – 111 Ε.Ο. στο τμήμα Παράκαμψης Χαβαρίου»,Προεκτιμώμενης αμοιβής 159.500,00€ χωρίς ΦΠΑ»