ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ

Οι βασικές προτάσεις του προγράμματος


Ηλείων Επιμελητήριο

Οι βασικές προτάσεις του προγράμματος

Ανακοινώθηκε και επίσημα το πρόγραμμα της παράταξης «Ηλείων Επιμελητήριο». Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει προτάσεις άμεσα υλοποιήσιμες για την αποτελεσματικότερη και δημοκρατικότερη λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα της παράταξης «Ηλείων Επιμελητήριο» γίνεται ιδιαίτερη μνεία:

  • Πρωτοβουλίες για την μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων του Νομού με α) τη δημιουργία Τράπεζας Ενέργειας στον Νομό και β) τη δημιουργία ζωντανού (live) μεταφραστικού Κέντρου.
  • Συνέργειες: Θα συμπράξουμε στις πρωτοβουλίες τοπικών φορέων και Δήμων για την Ανάπτυξη οργανωμένων χώρων δράσεων Δευτερογενούς τομέα. Παράλληλα θα αναδείξουμε τους Εμπορικούς Συλλόγους του Νομού σε ισότιμους εταίρους, ώστε μέσω της συνεργασίας μας να επιτύχουμε την πάταξη του παραεμπορίου και την εξυγίανση της λειτουργίας της αγοράς.
  • Εξωστρέφεια – επενδύσεις: Θα οργανώσουμε συνεχείς και σταθερές σχέσεις πρόσβασης με διεθνείς Επενδυτικούς οργανισμούς ,ώστε να μπει η ΗΛΕΙΑ στον «διεθνή χάρτη» των επενδυτικών ευκαιριών.
  • Συμβούλιο ανάπτυξης: Θα ενεργοποιήσουμε ΑΜΕΣΑ το Συμβούλιο Ανάπτυξης με νέους Επιστήμονες, σε συνεργασία με όσους άλλους φορείς θέλουν να συμμετάσχουν (Τ.Ε.Ε, Δήμοι, Σύνδεσμοι, Ιδιώτες) με στόχους  αφενός,  μεν την αξιοποίηση του εξαιρετικού Επιστημονικού δυναμικού του Νομού, αφετέρου την όσο το δυνατόν πληρέστερη οργάνωση ενός νέου σχεδίου Ανάπτυξης της Ηλείας.
  • Μέτρα υποστήριξης των επιχειρηματιών και ιδιαίτερα των νέων: Σε συνεργασία με τις πολύ επιτυχημένες οικονομικά και αναπτυξιακά Συνεταιριστικές Τράπεζες Επιμελητηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία νέων διαύλων χρηματοδότησης των Ηλειακών Επιχειρήσεων.
  • Νέα εργαλεία ρευστότητας: Η άμεση οργάνωση και ολοκληρωμένη λειτουργία γραφείου διασύνδεσης των Επιχειρήσεων με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τόνωσης της ρευστότητας (Νέο  ΤΑΝΕΟ , ΕΤΕΑΝ , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ κ.α)
  • Νεανική Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία συμβουλευτικής ομάδας   Επιχειρηματικότητας στο Επιμελητήριο,  με συνεχή σεμινάρια από Ειδικούς για τους Επιχειρηματίες. Στόχος μας είναι η δημιουργία σταθερής Σχολής Επιχειρηματικότητας στην Ηλεία.
  • Βελτίωση της καθημερινότητας του Επιχειρηματία με τη δημιουργία Κέντρου Διαμεσολάβησης – Θεσμικής Διαιτησίας
  • Κοινωνική Οικονομία: Νέος Πυλώνας Ανάπτυξης και Απασχόλησης.
  • Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου επενδύσεων του Νομού