ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος


Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.

24/10/2017 7:30:00 πμ24/10/2017 10:30:00 πμΠΥΡΓΟΥστο Λαμπέτι και συγκεκριμένα γύρω από αγροτικό συναιτερισμό Λαμπετίου, ελαιοτριβείο και ο δρόμος προς Κρεμαστή καθώς και με τις παρόδους αυτώνΣυντήρηση
24/10/2017 11:00:00 πμ24/10/2017 3:00:00 μμΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝστους Κρουνούς καθώς και με όλων των αγροτικών περιοχών αυτούΛειτουργία
25/10/2017 8:30:00 πμ25/10/2017 2:30:00 μμΖΑΧΑΡΩΣτμηματικά στο Λέπρεο και συγκεκριμένα στους οικισμούς Σκούπα και ΚολοβέϊκαΣυντήρηση
25/10/2017 12:00:00 μμ25/10/2017 12:30:00 μμΖΑΧΑΡΩΣστους Ανω Ταξιάρχες και συγκεκριμένα στο κοινοτικό αντλιοστάσιο καθώς και με τη γύρω αγροτική περιοχήΣυντήρηση
25/10/2017 1:30:00 μμ25/10/2017 2:30:00 μμΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝστην Ανω Φιγαλεία (Παμπλίτσα)Συντήρηση
26/10/2017 7:30:00 πμ26/10/2017 1:00:00 μμΠΥΡΓΟΥεκατέρωθεν Ε.Ο. Πύργου –Κατακόλου και συγκεκριμένα στην περιοχή ΑΓ. Κωνσταντίνος, τμήμα περιοχής Τραγανού, τμήμα περιοχής από ΑΓ. Κωνσταντίνο έως πρώην ψυγεία ΚΑΤΣΙΚΑ, τμήμα περιοχής Παλατα καθώς και με όλων των αγροτικών περιοχών αυτών του Δήμου Πύργου.Συντήρηση
26/10/2017 1:00:00 μμ26/10/2017 3:00:00 μμΠΥΡΓΟΥστο Κολύρι και συγκεκριμένα στην αγροτική περιοχή πλησίον Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρασσίας γύρω από εργοτάξιο ΚΡΕΚΟΥΚΙΩΤΗ και ψυγεία ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ καθώς και με τις γύρω αγροτικές περιοχές αυτών του Δήμου Πύργου.Συντήρηση
14/6/2018 8:00:00 πμ14/6/2017 9:00:00 πμΠΥΡΓΟΥστη Βαρβάσαινα και συγκεκριμένα γύρω από ελαιοτριβείο ΞΥΣΤΡΗΣυντήρηση