ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος


Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.

18/9/2017 8:00:00 πμ18/9/2017 9:30:00 πμΠΥΡΓΟΥΤην ίδια ημερομηνία 18 – 09 – 17 και από ώρα 08.00 έως 09.30 στον Πύργο και συγκεκριμένα στη Ροφιά περιοχή Κεραίας, 3ο Δημοτικό Σχολείο και 4ο Γυμνάσιο Πύργου, τμήμα Καταραχίου προς Κεραίες, Βιολογικός καθαρισμός Πύργου, Φ/Β Πάρκα ΚΛΩΝΑΡΗ και ΤΣΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, κατοικίες Σταυρόπουλου με τις γύρω περιοχές, πρώην εργοτάξιο ΠΗΛΙΧΟΥ, Αγροτική περιοχή Κολυρίου, Εργοστάσιο ΓΡΙΒΑ, Αγροτική περιοχή Κάτω Βαρβάσαινας, αντλιοστάσια Επιταλίου, καθώς και γύρω από την περιοχή Δημοτικού Σχολείου και Νεκροταφείο Επιταλίου μετά των αγροτικών περιοχών αυτών του Δήμου Πύργου.Συντήρηση
18/9/2017 8:00:00 πμ18/9/2017 1:00:00 μμΗΛΙΔΑΣστην τοπική κοινότητα Περιστερίου και στους οικισμούς Αστερείκα, Παλαιολάνθι του Δήμου Ήλιδας.Συντήρηση
18/9/2017 1:00:00 μμ18/9/2017 2:00:00 μμΗΛΙΔΑΣστην περιοχή Νεκροταφείου Φραγκαβίλλας του Δήμου Ήλιδας.Συντήρηση
18/9/2017 1:00:00 μμ18/9/2017 2:30:00 μμΗΛΙΔΑΣστην Οδό Γεωργίου Παπανδρέου από Ευαγγελιστρίας έως Τέρμα και στην περιοχή Τυμπάκη της πόλεως Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας.Συντήρηση
19/9/2017 8:30:00 πμ19/9/2017 10:00:00 πμΖΑΧΑΡΩΣ. τη Ζαχάρω και συγκεκριμένα στην αγροτική περιοχή ελαιοτριβείου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού προς Αρήνη του Δήμου Ζαχάρως.Συντήρηση
19/9/2017 8:30:00 πμ19/9/2017 10:00:00 πμΖΑΧΑΡΩΣστη Ζαχάρω και συγκεκριμένα στην περιοχή εργοταξίου Μπιλιώνη – Αρήνη του Δήμου Ζαχάρως.Συντήρηση
19/9/2017 10:30:00 πμ19/9/2017 1:00:00 μμΖΑΧΑΡΩΣστο Γιαννιτσοχώρι του Δήμου Ζαχάρως.Συντήρηση
19/9/2017 12:00:00 μμ19/9/2017 3:00:00 μμΖΑΧΑΡΩΣστο Γιαννιτσοχώρι και συγκεκριμένα στην περιοχή εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού προς παραλία μετά της αγροτικής περιοχής αυτής του Δήμου Ζαχάρως.Συντήρηση