ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος


Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.

24/9/2017 8:00:00 πμ24/9/2017 2:30:00 μμΠΥΡΓΟΥστην πόλη του Πύργου και συγκεκριμένα στις οδούς Ρ. Φεραίου από Κατακόλου έως Δερβενεκίων, ΤΕΙ Πύργου αθλητικό Κέντρο ΑΓ. Βαρβάρας με τη γύρω περιοχή, Γιαννιτσών έως πλυντήρια ΜΠΡΗ, Μυστρά και Δραγατσανίου, από Ρ. Φεραίου έως 28ης Οκτωβρίου, τμήμα της οδού ΑΓ. Χαραλάμπους, Δερβενακίων, Φωκίωνος, Αραχώβης, Αλαμάνας, Αμαλίας, Ι. Ν. ΑΓ. Βαρβάρας, φαρμακείο Στυλιανίδη, Ζαχαροπλαστείο ΔΗΜΗΤΡΗΣ, περιοχή Κανουλια, οδός Σακελαρίου, ΑΓ. Ανδρέου μετά των παραδρόμων αυτών του Δήμου Πύργου.Συντήρηση
25/9/2017 8:30:00 πμ25/9/2017 10:00:00 πμΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣστο Βασιλάκι, Γυμνάσιο Βασιλακίου, οικισμός Αμπαρίου Ξηροκάμπου, Ξηρόκαμπος καθώς και με των αγροτικών περιοχών αυτών .Συντήρηση
25/9/2017 8:30:00 πμ25/9/2017 10:00:00 πμΖΑΧΑΡΩΣστη Ζαχάρω και συγκεκριμένα στην αγροτική περιοχή ελαιοτριβείου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού προς Αρήνη του Δήμου Ζαχάρως.Συντήρηση
25/9/2017 8:30:00 πμ25/9/2017 10:00:00 πμΖΑΧΑΡΩΣστη Ζαχάρω και συγκεκριμένα στην περιοχή εργοταξίου ΜΠΗΛΙΩΝΗ, Αρήνη του Δήμου Ζαχάρως.Συντήρηση
25/9/2017 10:30:00 πμ25/9/2017 11:30:00 πμΠΥΡΓΟΥστο Κολύρι (χωριό) καθώς και στο κοινοτικό αντλιοστάσιο με τις γύρω περιοχές και με των γύρω αγροτικών περιοχών αυτών του Δήμου Πύργου.Συντήρηση
25/9/2017 10:30:00 πμ25/9/2017 1:00:00 μμΖΑΧΑΡΩΣστο Γιαννιτσοχώρι του Δήμου Ζαχάρως.Συντήρηση
25/9/2017 12:00:00 μμ25/9/2017 1:00:00 μμΠΥΡΓΟΥτο Λαμπέτι (χωριό), γύρω από περιοχή Δημοτικού Σχολείου Λαμπετίου, και στη γύρω περιοχή από Αγροτικό Συνεταιρισμό Λαμπετίου καθώς με των αγροτικών περιοχών αυτών του Δήμου Πύργου.Συντήρηση
25/9/2017 12:00:00 μμ25/9/2017 3:00:00 μμΖΑΧΑΡΩΣστο Γιαννιτσοχώρι και συγκεκριμένα στην περιοχή εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού προς παραλία μετά της αγροτικής περιοχής αυτής Δήμου Ζαχάρως.Συντήρηση