ΗΛΕΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης ‘’KICK OF MEETING & STEERING MEETING’


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης ‘’KICK OF MEETING & STEERING MEETING’’ του Διακρατικού Επιδοτούμενου Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean)
BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR
με το ακρωνύμιο : BALKANET που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηλείας 12-13 Οκτωβρίου 2017

Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει τους κάτωθι :

1 – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Lead Partner of the project)

2 – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ

3 – CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF TIRANA , CCIT – Αλβανία

4 – Agricultural University of Tirana – Αλβανία

5 – Chamber of Commerce and Industry Vratsa – Βουλγαρία

6 – Agency for Regional and Economic Development Vratsa – Ared , Βουλγαρία

Περίληψη

Το έργο BalkaNet είναι εμπνευσμένο από τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

1) Την συνειδητοποίηση ότι είναι στρατηγικής σημασίας η εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής .
2) Την πεποίθηση ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για τη διακρατική συνεργασία στην περιοχή παρέμβασης του έργου , αποδεικνύοντας ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό δίκτυο μέσω των τοπικών ΜΜΕ και ερευνητικών κέντρων με ιδιαίτερη έμφαση την καινοτομία .
3) Τη σημασία της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι :

– Να ευνοήσει το δυναμικό καινοτομίας
– Να προωθήσει την εφαρμοσμένη έρευνα
– Να υποστηρίξει τη βιώσιμη ικανότητα προσαρμογής των ΜΜΕ

Η προστιθέμενη αξία του έργου είναι:

– Να καλύψει στρατηγικούς τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής
– Να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους στις τεχνικές Γεωργίας , κτηνοτροφίας, μεταποίηση προϊόντων , τη Συσκευασία και το μάρκετινγκ.
– Τη δικτύωση των επιχειρήσεων

Επιδίωξη του έργου είναι : Η Αναγνώριση, ανάλυση και ανταλλαγή των υφιστάμενων γεωργικών προϊόντων διατροφής , των βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων αξιοποίησης στην περιοχή . Η διαμόρφωση ενός διεθνές Δικτύου συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων / ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων και των τοπικών επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα προσαρμογής των Μμε , με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή των νέων καινοτόμων δεξιοτήτων και επιχειρηματικών ικανοτήτων. Η ευαισθητοποίηση, και η μεταφορά γνώσεων και η ενίσχυση της κοινής αντίληψης για τη σημασία για τις βιώσιμες επιχειρηματικές καινοτομίες στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής της περιοχής παρέμβασης .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 24 μήνες