ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Ολοκληρώνοντας δύο έργα που θα συμβάλουν στην αγροτική οικονομία του δήμου Πηνειού

  • 12
    Shares

Δύο σημαντικά έργα που θα εξυπηρετήσουν την πρόσβαση σε αγροτικές, κτηνοτροφικές και μεικτές εκμεταλλεύσεις ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ στο Δήμο Πηνειού και αφορούν την  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» π/υ  600.000,00 € στην Αγροτική περιοχή Λευκοχωρίου—Αγία Μαύρας και την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» π/υ  428.900,00 € χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α 2014-2020) με τίτλο «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» – ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με τα ανωτέρω έργα ο Δήμος έχει ως στόχο να συμβάλλει στην εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Κατά συνέπεια τα συγκεκριμένα έργα  θα βοηθήσουν  στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός: «Αποδεικνύουμε για άλλη μία φορά  με έμπρακτο τρόπο την συμβολή μας στην Αγροτική Οικονομία και δεν αρκούμαστε σε δηλώσεις, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και φωτογραφίες επισκέψεων σε εκπροσώπους αρμοδίων  φορέων».


  • 12
    Shares