• ΗΛΕΙΑ
  • Ομιλία Διονυσίας Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σ/ν του Υπ.Δικαιοσύνης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πώληση ψηφιακών προϊόντων

Ομιλία Διονυσίας Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σ/ν του Υπ.Δικαιοσύνης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πώληση ψηφιακών προϊόντων

Ομιλία Δ. Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σ/ν του Υπ.
Δικαιοσύνης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πώληση ψηφιακών προϊόντων
«Με αυτές τις ρυθμίσεις εναρμόνισης των ψηφιακών αγορών προστατεύεται ο
καταναλωτής και εδραιώνεται η ψηφιακή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με σημαντικά
οφέλη για τις επιχειρήσεις»

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022
Ομιλία στη Βουλή πραγματοποίησε η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία –
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και
ψηφιακών υπηρεσιών (L136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με
ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την
κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L136)».
Στην ομιλία της, η κα Αυγερινοπούλου τόνισε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
εναρμόνισης των ψηφιακών αγορών προστατεύεται ο καταναλωτής και
εδραιώνεται ακόμα περισσότερο η ψηφιακή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με οφέλη και
για τις επιχειρήσεις και για την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της Ένωσης έναντι
τρίτων κρατών, αλλά και ενισχύεται τόσο στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και στη χώρα μας, η ατζέντα εργασίας και επιχειρηματικότητας της
νέας γενιάς. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως σημείωσε, θα ενισχύσουν ακόμα
περισσότερο το ελληνικό επιχειρείν και θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να
δραστηριοποιηθούν απρόσκοπτα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μία αγορά
πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Ελλάδας, ενώ αναμένεται με αυτόν
τον τρόπο να μειωθεί και το κόστος του επιχειρείν της χώρας μας και να αυξηθούν
και τα κέρδη τους. Είναι στόχοι οι οποίοι βρίσκονται και στο επίκεντρο των
πολιτικών της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της εθνικής μας
οικονομίας, αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τη νέα γενιά.
Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης της Δρος Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια
της Βουλής:
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
με το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνονται στην εθνική μας έννομη τάξη δύο πολύ
σημαντικές οδηγίες για την επίτευξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η Οδηγία 770
του 2019 για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και
η Οδηγία 771 του 2019 για την πώληση αγαθών.

Οι οδηγίες αυτές συνιστούν σημαντική εξέλιξη στο ενωσιακό δίκαιο των συμβάσεων
και της προστασίας του καταναλωτή και επίσης αποτελούν και την απάντηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αύξηση, αλλά και στην ανάγκη περαιτέρω αύξησης των
διασυνοριακών πωλήσεων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων. Επίσης, στοχεύουν
και στην άρση της αβεβαιότητας των καταναλωτών που δημιουργείται από την
προμήθεια καταναλωτικών ψηφιακών αγαθών από επιχειρήσεις άλλης χώρας και
πάλι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι οδηγίες σαφώς αντανακλούν τον βασικό στόχο της Ένωσης, που είναι, μεταξύ
άλλων, η ταχύτερη ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος τόσο των
καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών βεβαίως και των
ελληνικών επιχειρήσεων.
Ας μην ξεχνούμε ότι οι Έλληνες διακρινόμεθα ως προς την καινοτομία στις
επιχειρήσεις, αλλά και για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ικανότητες ειδικά
ανάμεσα στη νέα γενιά. Συνεπώς, αυτές οι ρυθμίσεις θα ενισχύσουν ακόμα
περισσότερο το ελληνικό επιχειρείν.
Επίσης, θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν
απρόσκοπτα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μία αγορά πληθυσμιακά πολύ
μεγαλύτερη από αυτή της Ελλάδας, ενώ αναμένεται με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί
και το κόστος του επιχειρείν της χώρας μας και να αυξηθούν και τα κέρδη τους.
Είναι στόχοι οι οποίοι βρίσκονται και στο επίκεντρο των πολιτικών της
Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας,
αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τη νέα γενιά.
Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζονται αφενός οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις
οποίες θα πωλούνται τα ψηφιακά προϊόντα και αφετέρου θα προστατεύονται οι
καταναλωτές όταν το ψηφιακό προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις εύλογες προσδοκίες
τους. Αποκαθίσταται με αυτόν τον τρόπο σταδιακά η εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στο ψηφιακό εμπόριο, διότι πλέον τα δικαιώματά τους
κατοχυρώνονται κατά την αγορά αυτών των ψηφιακών αγαθών μέσω του
διαδικτύου.
Δημιουργείται ένα ενισχυμένο πλαίσιο ασφαλείας και ένα επαρκές πλαίσιο
προστασίας των καταναλωτών και των επαγγελματιών. Αφενός, οι επιχειρήσεις
ενθαρρύνονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες αγορές, καθώς δεν
αντιμετωπίζουν πλέον διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων σε κάθε διαφορετική
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται, αφετέρου περιορίζονται οι
περιπτώσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού εξαιτίας των αποκλίσεων στους κανόνες
αγοράς των κρατών-μελών.
Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση, συνεπώς, θα
μειώσουν την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι καταναλωτές, αλλά και
οι ίδιες οι επιχειρήσεις λόγω των διαφορών στα έννομα καθεστώτα των κρατών-
μελών, αλλά και θα μειωθούν και οι μέχρι σήμερα υψηλές δαπάνες που

προκύπτουν από την επίλυση δικαστικών διαφορών όταν πρόκειται για
διασυνοριακές διαφορές.
Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου εστιάζει στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 770
που αφορά στην εδραιωμένη σύμβαση παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή
ψηφιακής υπηρεσίας. Θεσπίζει κανόνες που αφορούν σε συμβάσεις για την
προμήθεια τους και πιο συγκεκριμένα κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση με τη
σύμβαση, καθώς και με τους τρόπους επανόρθωσης σε περίπτωση που το ψηφιακό
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφώνεται με τη σύμβαση ή σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προμήθειας. Τροποποιείται, βεβαίως, ο
Αστικός μας Κώδικας, γεγονός που αυξάνει και τη σπουδαιότητα του νομοσχεδίου
που συζητούμε σήμερα.
Εισάγεται στο δίκαιο των συμβάσεων η έννοια της ανταπόκρισης του ψηφιακού
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, ενώ διαρθρώνονται οι υποκειμενικές και
αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης που συγκεντρώνει το ψηφιακό
περιεχόμενο και η ψηφιακή υπηρεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 6, ως βασική υποχρέωση του εμπόρου θεσπίζεται η
προμήθεια στον καταναλωτή του ψηφιακού περιεχόμενου ή της ψηφιακής
υπηρεσίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη σύναψη της σύμβασης. Ο
έμπορος τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του όταν τα
ψηφιακά αγαθά ή οι υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο καταναλωτής έχουν καταστεί
προσβάσιμα ή διαθέσιμα και αντιστοιχούν στην περιγραφή, την ποσότητα και την
ποιότητα της παραγγελίας του, ενώ διαθέτουν ακόμη και άλλα χαρακτηριστικά,
όπως λειτουργικότητα, συμβατότητα και διαλειτουργικότητα, όπως προβλέπονται
από τη σύμβαση.
Περαιτέρω, ρυθμίζεται η αξίωση αποζημίωσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο
έμπορος προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία με
αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή δεν το προμηθεύσει εντός της συμφωνηθείσας
χρονικής περιόδου, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να καταγγείλει τη
σύμβαση και να απαιτήσει σχετική αποζημίωση.
Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου εστιάζει στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/771
για την πώληση των αγαθών η οποία συμπληρώνει την Οδηγία του 2019/770. Με
αυτή την Οδηγία εισάγονται ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς μέσω της θέσπισης ορισμένων κοινών κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις
πώλησης μεταξύ του πολίτη και του καταναλωτή, παραδείγματος χάρη ως προς την
συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση, την επανόρθωση σε περίπτωση
έλλειψης της εν λόγω συμμόρφωσης, τους τρόπους άσκησης της εν λόγω
επανόρθωσης και τις εμπορικές εγγυήσεις.
Ειδικότερα, οι πωλητές φέρουν πλέον ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη
συμμόρφωσης που καθίσταται εμφανής εντός δύο ετών από την παράδοση και όχι
εντός έξι μηνών όπως ίσχυε έως σήμερα. Είναι σημαντικό αυτό για τον καταναλωτή.
Εισάγεται δε η υποχρέωση του πωλητή να διασφαλίζει ότι στον αγοραστή

κοινοποιούνται και παρέχονται οι απαιτούμενες ενημερώσεις επικαιροποίησης των
ψηφιακών στοιχείων. Διευκρινίζονται οι τρόποι αποκατάστασης ανταπόκρισης είτε
με τη διόρθωση είτε με την αντικατάσταση του αγαθού, ενώ θεσπίζονται και όρια
βεβαίως και στα δικαιώματα, δηλαδή είναι πιο ξεκάθαρα τα δικαιώματα του
αγοραστή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμόνισης των
ψηφιακών αυτών αγορών προστατεύεται ο καταναλωτής και βεβαίως
εδραιώνεται ακόμα περισσότερο η ψηφιακή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με οφέλη
και για τις επιχειρήσεις και για την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της Ένωσης
έναντι τρίτων κρατών, αλλά και ενισχύεται τόσο στα υπόλοιπα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στη χώρα μας η ατζέντα εργασίας και επιχειρηματικότητας της νέας γενιάς.
Ευχαριστώ πολύ».

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Έχει περάσει τους δημότες για ιθαγενείς – Τώρα του φταίνε… τα παπαγαλάκια!

Και αφού του τελείωσαν του δημάρχου Ήλιδας Γιάννη Λυμπέρη οι φυσικοί ένοχοι των αποτυχιών του, τώρα… του φταίνε και οι …

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (29/2022) που εκδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία …

Το Σ.Τ.Ε. «ξηλώνει» τις Επιτροπές των δήμων!

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματικές οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο …

  • ΗΛΕΙΑ
  • Ομιλία Διονυσίας Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σ/ν του Υπ.Δικαιοσύνης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πώληση ψηφιακών προϊόντων

Ομιλία Διονυσίας Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σ/ν του Υπ.Δικαιοσύνης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πώληση ψηφιακών προϊόντων

Ομιλία Δ. Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σ/ν του Υπ.
Δικαιοσύνης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πώληση ψηφιακών προϊόντων
«Με αυτές τις ρυθμίσεις εναρμόνισης των ψηφιακών αγορών προστατεύεται ο
καταναλωτής και εδραιώνεται η ψηφιακή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με σημαντικά
οφέλη για τις επιχειρήσεις»

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022
Ομιλία στη Βουλή πραγματοποίησε η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία –
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και
ψηφιακών υπηρεσιών (L136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με
ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την
κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L136)».
Στην ομιλία της, η κα Αυγερινοπούλου τόνισε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
εναρμόνισης των ψηφιακών αγορών προστατεύεται ο καταναλωτής και
εδραιώνεται ακόμα περισσότερο η ψηφιακή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με οφέλη και
για τις επιχειρήσεις και για την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της Ένωσης έναντι
τρίτων κρατών, αλλά και ενισχύεται τόσο στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και στη χώρα μας, η ατζέντα εργασίας και επιχειρηματικότητας της
νέας γενιάς. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως σημείωσε, θα ενισχύσουν ακόμα
περισσότερο το ελληνικό επιχειρείν και θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να
δραστηριοποιηθούν απρόσκοπτα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μία αγορά
πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Ελλάδας, ενώ αναμένεται με αυτόν
τον τρόπο να μειωθεί και το κόστος του επιχειρείν της χώρας μας και να αυξηθούν
και τα κέρδη τους. Είναι στόχοι οι οποίοι βρίσκονται και στο επίκεντρο των
πολιτικών της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της εθνικής μας
οικονομίας, αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τη νέα γενιά.
Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης της Δρος Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια
της Βουλής:
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
με το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνονται στην εθνική μας έννομη τάξη δύο πολύ
σημαντικές οδηγίες για την επίτευξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η Οδηγία 770
του 2019 για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και
η Οδηγία 771 του 2019 για την πώληση αγαθών.

Οι οδηγίες αυτές συνιστούν σημαντική εξέλιξη στο ενωσιακό δίκαιο των συμβάσεων
και της προστασίας του καταναλωτή και επίσης αποτελούν και την απάντηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αύξηση, αλλά και στην ανάγκη περαιτέρω αύξησης των
διασυνοριακών πωλήσεων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων. Επίσης, στοχεύουν
και στην άρση της αβεβαιότητας των καταναλωτών που δημιουργείται από την
προμήθεια καταναλωτικών ψηφιακών αγαθών από επιχειρήσεις άλλης χώρας και
πάλι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι οδηγίες σαφώς αντανακλούν τον βασικό στόχο της Ένωσης, που είναι, μεταξύ
άλλων, η ταχύτερη ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος τόσο των
καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών βεβαίως και των
ελληνικών επιχειρήσεων.
Ας μην ξεχνούμε ότι οι Έλληνες διακρινόμεθα ως προς την καινοτομία στις
επιχειρήσεις, αλλά και για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ικανότητες ειδικά
ανάμεσα στη νέα γενιά. Συνεπώς, αυτές οι ρυθμίσεις θα ενισχύσουν ακόμα
περισσότερο το ελληνικό επιχειρείν.
Επίσης, θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν
απρόσκοπτα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μία αγορά πληθυσμιακά πολύ
μεγαλύτερη από αυτή της Ελλάδας, ενώ αναμένεται με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί
και το κόστος του επιχειρείν της χώρας μας και να αυξηθούν και τα κέρδη τους.
Είναι στόχοι οι οποίοι βρίσκονται και στο επίκεντρο των πολιτικών της
Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας,
αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τη νέα γενιά.
Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζονται αφενός οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις
οποίες θα πωλούνται τα ψηφιακά προϊόντα και αφετέρου θα προστατεύονται οι
καταναλωτές όταν το ψηφιακό προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις εύλογες προσδοκίες
τους. Αποκαθίσταται με αυτόν τον τρόπο σταδιακά η εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στο ψηφιακό εμπόριο, διότι πλέον τα δικαιώματά τους
κατοχυρώνονται κατά την αγορά αυτών των ψηφιακών αγαθών μέσω του
διαδικτύου.
Δημιουργείται ένα ενισχυμένο πλαίσιο ασφαλείας και ένα επαρκές πλαίσιο
προστασίας των καταναλωτών και των επαγγελματιών. Αφενός, οι επιχειρήσεις
ενθαρρύνονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες αγορές, καθώς δεν
αντιμετωπίζουν πλέον διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων σε κάθε διαφορετική
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται, αφετέρου περιορίζονται οι
περιπτώσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού εξαιτίας των αποκλίσεων στους κανόνες
αγοράς των κρατών-μελών.
Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση, συνεπώς, θα
μειώσουν την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι καταναλωτές, αλλά και
οι ίδιες οι επιχειρήσεις λόγω των διαφορών στα έννομα καθεστώτα των κρατών-
μελών, αλλά και θα μειωθούν και οι μέχρι σήμερα υψηλές δαπάνες που

προκύπτουν από την επίλυση δικαστικών διαφορών όταν πρόκειται για
διασυνοριακές διαφορές.
Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου εστιάζει στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 770
που αφορά στην εδραιωμένη σύμβαση παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή
ψηφιακής υπηρεσίας. Θεσπίζει κανόνες που αφορούν σε συμβάσεις για την
προμήθεια τους και πιο συγκεκριμένα κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση με τη
σύμβαση, καθώς και με τους τρόπους επανόρθωσης σε περίπτωση που το ψηφιακό
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφώνεται με τη σύμβαση ή σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προμήθειας. Τροποποιείται, βεβαίως, ο
Αστικός μας Κώδικας, γεγονός που αυξάνει και τη σπουδαιότητα του νομοσχεδίου
που συζητούμε σήμερα.
Εισάγεται στο δίκαιο των συμβάσεων η έννοια της ανταπόκρισης του ψηφιακού
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, ενώ διαρθρώνονται οι υποκειμενικές και
αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης που συγκεντρώνει το ψηφιακό
περιεχόμενο και η ψηφιακή υπηρεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 6, ως βασική υποχρέωση του εμπόρου θεσπίζεται η
προμήθεια στον καταναλωτή του ψηφιακού περιεχόμενου ή της ψηφιακής
υπηρεσίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη σύναψη της σύμβασης. Ο
έμπορος τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του όταν τα
ψηφιακά αγαθά ή οι υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο καταναλωτής έχουν καταστεί
προσβάσιμα ή διαθέσιμα και αντιστοιχούν στην περιγραφή, την ποσότητα και την
ποιότητα της παραγγελίας του, ενώ διαθέτουν ακόμη και άλλα χαρακτηριστικά,
όπως λειτουργικότητα, συμβατότητα και διαλειτουργικότητα, όπως προβλέπονται
από τη σύμβαση.
Περαιτέρω, ρυθμίζεται η αξίωση αποζημίωσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο
έμπορος προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία με
αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή δεν το προμηθεύσει εντός της συμφωνηθείσας
χρονικής περιόδου, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να καταγγείλει τη
σύμβαση και να απαιτήσει σχετική αποζημίωση.
Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου εστιάζει στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/771
για την πώληση των αγαθών η οποία συμπληρώνει την Οδηγία του 2019/770. Με
αυτή την Οδηγία εισάγονται ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς μέσω της θέσπισης ορισμένων κοινών κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις
πώλησης μεταξύ του πολίτη και του καταναλωτή, παραδείγματος χάρη ως προς την
συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση, την επανόρθωση σε περίπτωση
έλλειψης της εν λόγω συμμόρφωσης, τους τρόπους άσκησης της εν λόγω
επανόρθωσης και τις εμπορικές εγγυήσεις.
Ειδικότερα, οι πωλητές φέρουν πλέον ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη
συμμόρφωσης που καθίσταται εμφανής εντός δύο ετών από την παράδοση και όχι
εντός έξι μηνών όπως ίσχυε έως σήμερα. Είναι σημαντικό αυτό για τον καταναλωτή.
Εισάγεται δε η υποχρέωση του πωλητή να διασφαλίζει ότι στον αγοραστή

κοινοποιούνται και παρέχονται οι απαιτούμενες ενημερώσεις επικαιροποίησης των
ψηφιακών στοιχείων. Διευκρινίζονται οι τρόποι αποκατάστασης ανταπόκρισης είτε
με τη διόρθωση είτε με την αντικατάσταση του αγαθού, ενώ θεσπίζονται και όρια
βεβαίως και στα δικαιώματα, δηλαδή είναι πιο ξεκάθαρα τα δικαιώματα του
αγοραστή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμόνισης των
ψηφιακών αυτών αγορών προστατεύεται ο καταναλωτής και βεβαίως
εδραιώνεται ακόμα περισσότερο η ψηφιακή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με οφέλη
και για τις επιχειρήσεις και για την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της Ένωσης
έναντι τρίτων κρατών, αλλά και ενισχύεται τόσο στα υπόλοιπα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στη χώρα μας η ατζέντα εργασίας και επιχειρηματικότητας της νέας γενιάς.
Ευχαριστώ πολύ».

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Έχει περάσει τους δημότες για ιθαγενείς – Τώρα του φταίνε… τα παπαγαλάκια!

Και αφού του τελείωσαν του δημάρχου Ήλιδας Γιάννη Λυμπέρη οι φυσικοί ένοχοι των αποτυχιών του, τώρα… του φταίνε και οι …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων