ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ομόφωνα πέρασε η πρόταση Πανταζή στην ΚΕΔΕ


Στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ βρέθηκε σήμερα ο Πανταζής Χρονόπουλος όπου εξέφρασε την δική του πρόταση για τα κόκκινα δάνεια. Η πρόταση του πέρασε ομόφωνα από την επιτροπή  ενώ την εισηγήθηκε και ο δήμαρχος Πηνειού κ.Καστρινός .

Η πρόταση του κ.Χρονόπουλου ήταν να συσταθεί επιτροπή που θα προτείνει στην κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση στο πρότυπο της Κύπρου δηλαδή πριν πουληθεί το δάνειο να ερωτούν τον δανειολήπτη και εγγυητή αν επιθυμεί το αγοράσει στην τιμή πώλησης .

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι έχουν επικοινωνήσει με το κ.Χρονόπουλο από όλη την Ελλάδα και τα εύσημα πήρε σήμερα  καί από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Πατούλη .