ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Δήμος Πύργου παρέλαβε εξοπλισμό


Ο Δήμος Πύργου και η  υπηρεσία Καθαριότητας, Πρασίνου, και Ανακύκλωσης  παρέλαβαν εξοπλισμό μέσω του προγράμματος PATH που υλοποίησε η ΠΕΔ ΔΕ. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της τουριστικής προβολής όλων των Δήμων της ΠΔΕ με τη χρήση των σύγχρονων μέσων και εργαλείων. Ο εξοπλισμός των μηχανημάτων σχετίζεται με την διάνοιξη τμημάτων μονοπατιών και έρχεται να καλύψει τις μεγάλες ελλείψεις των Δήμων για τέτοια μηχανήματα.