14.3 C
Pýrgos
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Ο Προϋπολογισμός του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας

spot_img

Στην ψήφιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο ισόγειο της Παπαχριστοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας.

Θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Αναλυτικά τα θέματα είναι:

 1. Σύναψη τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των 7 Καλλικρατικών Δήμων του Ν. Ηλείας για την πράξη με τίτλο: «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου τής Προσωρινής ενδιάμεσης λύσης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του έργου: ‘Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας 2018-2020’»- Ανασύνθεση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 2. Σύναψη τροποποιημένης Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας με τον Δήμο Ήλιδας, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου τής Προσωρινής ενδιάμεσης λύσης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του έργου: «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας 2018-2020» – Ανασύνθεση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή του 1ου παιδικού σταθμού Αμαλιάδας και του 2ου Τσιρώνειου παιδικού σταθμού Αμαλιάδας στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».
 4. Ορισμός Δ/ντος Συμβούλου στη ΔΗΑΝΕΤΑΑ (Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων Αμαλιάδας).
 5. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ζώων/προϊόντων.
 6. Ονοματοδοσία κεντρικής πλατείας κοινότητας Αρχ. Ήλιδας.
 7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ, με σκοπό την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας “Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο ‘Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων’.
 8. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση – αναβάθμιση περιοχής πρώην ΧΑΔΑ στη θέση Κονιδέικα Δήμου Ήλιδας».
 9. Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020», για τη δράση ‘Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων’
 10. Συμμετοχή τού δήμου στο πρόγραμμα LIFE με τίτλο ‘Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα’, και εφαρμογή πιλοτικής δράσης σε περιοχές τού Δ. Ήλιδας.
 11. Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης «Αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας», προϋπολογισμού 55.000,00 €».
 12. Τροποποίηση της ΑΔΣ 204 /2019 με θέμα :«Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο ‘Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς’»
 13. Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης.
 14. Παραχώρηση αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Αμπελοκάμπου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών ΄Η ΑΜΠΕΛΟΣ΄
 15. Επί μεταβολών σχολικών μονάδων Α΄θμιας εκπαίδευσης.
 16. Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων, εντός καφενείου ιδιοκτησίας Ροδόπουλου Ρένου, επί των οδών Φιλελλήνων & Καραϊσκάκη στην Αμαλιάδα.
 17. Τροποποίηση του καθορισμού λειτουργίας τού Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας − Εξαίρεση από την εφαρμογή τής πενθήμερης εργασίας.
 18. Έγκριση 2ης παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 9846/8-5-2019 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων».
 19. 16η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2019.
 20. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων και καθορισμός τέλους χρήσης για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 21. Παράταση προθεσμίας πληρωμής 4ου λογαριασμού ύδρευσης έτους 2018.
 22. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.
 23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 24. Ορισμός διαχειριστή λογαριασμών χρηματοδότησης πράξεων του δήμου, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 25. Ορισμός διαχειριστή τού λογαριασμού τού έργου ‘Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Αμαλιάδας’.
 26. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
 27. Παραγραφή αξιώσεων-απαιτήσεων λόγων παρέλευσης 5ετίας.
 28. Προσχώρηση Δήμου Ήλιδας στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal»
 29. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
 30. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
 31. Έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας προσωρινών κατασκευών για τις εκδηλώσεις τού ‘Χριστουγεννιάτικου χωριού’.
 32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου «Προσθήκη διωρόφου κτιρίου υπογείου για ΤΕΠ, Μ.Α.Φ και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄Φάση)».
 33. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου « Οδοποιία Τ.Κ Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου».
 34. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου «Οδοποιία αναπλάσεις Τ.Κ Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχαίας Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου».
 35. Έγκριση προμελέτης του έργου «Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ΠΕ Ηλείας».
 36. Υποβολή του Φακέλου τού έργου «Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ΠΕ Ηλείας» για χρηματοδότηση, στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή στη Διαχειριστική Αρχής τής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ).

 

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα