ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Πήρε πίσω την απόφαση μετακίνησης των υπαλλήλων…


Στις θέσεις τους επιστρέφουν ο διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου Ήλιδας  κ. Νικόλαος Τσάκωνας και η Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας κα Αθανασία Ανδριοπούλου, αφού μετά και την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης προχώρησε με νέα απόφαση (66/2020) στην ανάκληση της υπ’αριθμ. 122/2019 Απόφασης Δημάρχου (Α.Δ.Α 94ΙΞΩΡΘ-Φ87) με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Ήλιδας».

Όπως αναφέρει η νέα απόφαση του δημάρχου Ήλιδας:

«Σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της δράσεως διοικήσεως και της χρηστής διοικήσεως:

Ανακαλούμε την υπ’αριθμ. 122/2019 Απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α 94ΙΞΩΡΘ-Φ87) με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών Προισταμένων των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Ήλιδας», μετά την ακύρωση της με τις υπ’αριθμ. 6 και 7/16-4-2020 αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006», επειδή εκδόθηκε κατά παράβαση της προβλεπόμενης διαδικασίας και ιδίως των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 30 Ν. 4369/2016 και των άρθρων 5,87,88 και 89 Ν. 3584/2007. Η ανάκληση αυτή έχει ως σκοπό την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή στην θέση στην οποία θα ήταν αν εξ αρχής δεν είχε εκδοθεί η διοικητική πράξη που ακυρώθηκε και χωρίς δέσμευση από το χρόνο που διέδραμε στο μεταξύ, η υπ’αριθμ. 122/2019 απόφαση Δημάρχου θεωρείται ως μη εκδοθείσα, ανίσχυρη και μη υφιστάμενη νομικώς και εξαφανίζονται οι συνέπειες της αναδρομικώς ανατρέχουσα στον χρόνο της εκδόσεως της, επαναφέροντας αυτοδικαίως την πραγματική και νομική κατάσταση που υπήρχε πριν από την έκδοση της».