Παράταση προθεσμίας για αντικατάσταση παλαιών επαγγελματικών αδειών

spot_img

Προτεινόμενα

Μέχρι και τις 31- 12-2018,παρατείνεται  η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών επαγγελματικών αδειών των υδραυλικών, των χειριστών μηχανημάτων έργου, των πρακτικών μηχανικών, των ηλεκτροσυγκολλητών – οξυγονοκολλητών, των καυστηρατζήδων και των ψυκτικών, με τις νέες επαγγελματικές άδειες.

Το τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4485 (ΦΕΚ114Α΄/04-08-2017), τροποποίηση διατάξεων του Ν.4314/2014 (Α΄265), η προθεσμία αντικατάσταση των παλιών επαγγελματικών αδειών.

Παρακαλούνται οι ως άνω επαγγελματίες που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία.

Επίσης θα πρέπει τα σωματεία των επαγγελματιών του νομού, να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των ανωτέρω επαγγελματιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επαγγέλματος της  Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Επαγγέλματος, Π. Ε Ηλείας, 5ος όροφος και στα τηλέφωνα 2621 3 60320 (προϊσταμένη τμήματος)  2621360321 .

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα