Παράταση  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη «στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

spot_img

Προτεινόμενα

Παράταση  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Σχεδίων- Βελτίωσης στο Υπομέτρο 4.1 « Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», δόθηκε με απόφαση   της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Ηλείας

Η με αρ.πρωτ 3299/23-04-2018 τροποποίηση όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (1568 Β/08-05-2018) και όπως αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ (7ΔΟΖ4653ΠΓ-01Λ) περιλαμβάνει αλλαγές σε διάφορα άρθρα και πίνακες της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αξίζει να επισημανθεί ιδιαιτέρως η τροποποίηση που αφορά στις ημερομηνίες υποβολής πρότασης.

 Συγκεκριμένα,

  • ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017
  • ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 5/06/2018.
  • ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018.
  • ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/07/2018.

Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος. Τέλος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της τροποποίησης της πρόσκλησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr , στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr  και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.  καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηλείας.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα