ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Παραίτηση του κ. Χαράλαμπου Αντύπα – έγινε αποδεκτή από κ. Λιατσή


Η προφορική παραίτηση του κ. Χαράλαμπου Αντύπα από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου, που υποβλήθηκε στον Δήμαρχο Πύργου κ. Γαβριήλ Λιατσή έγινε αποδεκτή.

Ο Δήμαρχος Πύργου σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει τον αντικαταστάτη του.

Επίσης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα οριστούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πύργου του οποίου η συστατική πράξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 340/τ Β΄/7-2-2018.