ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Παρεμβάσεις εντός του κοιμητηρίου Μακρισίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων


Παρεμβάσεις έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νεκροταφείο Μακρισίων το οποίο επί σειρά ετών πέρα από τον κορεσμό, παρουσιάζει και διάφορα προβλήματα στους χώρους του.

Οι εργασίες αφορούσαν τη στεγανοποίηση στα σημεία όπου υπήρχε ανεξέλεγκτη ροή υδάτων, με αποτέλεσμα να σημειώνονται ζημιές σε διάφορα σημεία του κοιμητηρίου.

Παράλληλα  αναγκαία χαρακτηρίζεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε τμήματα που υπάρχουν σημαντικές φθορές, ενώ απαιτείται και η κοπή δέντρων που εγκυμονούν κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής.

Επίσης  τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και κορεσμός στους χώρους του κοιμητηρίου Μακρισίων, γεγονός που απαιτεί μέριμνα για την επέκτασή του.