ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρεμβάσεις καθαρισμού της κοίτης στον ποταμό Βέργα


Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Βέργα, σε απόσταση  1 χιλιομέτρου περίπου, στο ύψος της τοπικής κοινότητας Μανωλάδας.

Το εν λόγω τμήμα του ποταμού παρέμεινε για πολλά χρόνια ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πλημμυρικά φαινόμενα σε καλλιέργειες και άλλες περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή.

Για το λόγο αυτό ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης προχώρησε στις εργασίες για την απομάκρυνση φερτών υλικών, καθώς και της πλούσιας βλάστησης που είχε σχηματιστεί  σε μεγάλη ακτίνα προς τις εκβολές του Βέργα.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Ανδραβίδας –Κυλλήνης Ναμπίλ Μοράντ , ο δήμος απόφάσισε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στο ποτάμι, με σκοπό να μπορέσουν οι αγρότες της περιοχές να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις που υπάρχουν εκατέρωθεν του ποταμού.

Ωστόσο ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης  εξέφρασε την ανάγκη προκειμένου να συνδράμει και η Περιφέρεια στη σημαντική αυτή προσπάθεια, αφού ο δήμος από μόνος του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον πλήρη καθαρισμό του ποταμού…