ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Παρουσιάστηκε η προμελέτη του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού

  • 11
    Shares

Η προμελέτη Αρχιτεκτονικών του  Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι σε πρώτη φάση παρουσιάστηκε στην ομάδα επίβλεψης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πηνειού από  μελετητή της αναδόχου εταιρείας.

Η Μελέτη  που αφορά την  ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύσκεψη με την ομάδα επίβλεψης παρουσία της Δ/ντριας κ. Κοκκαλιάρη  και του  Μελετητή από την  Ανάδοχο Εταιρεία σχετικά με την πρώτη φάση της εκπόνησης της  μελέτης που αφορά στην Προμελέτη των ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ.  Η μελέτη  ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ αφορά στην εκπόνηση των μελετών του σχολικού κτιρίου μουσικού γυμνασίου – λυκείου με υποδομές και εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας .

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Καστρινός η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης είναι αναγκαία για τους παρακάτω εξής λόγους:

  • Η υφιστάμενη κατάσταση στέγασης του μουσικού γυμνασίου – λυκείου Βαρθολομιού σε λυόμενες αίθουσες δεν μπορεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.
  • Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου της περιφερειακής ενότητας Ηλείας.
  • Η ανέγερση ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου για το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο  Βαρθολομιού είναι ένα αίτημα πολλών ετών από τους συλλόγους γονέων , μαθητών, εκπαιδευτικών και των θεσμικών του Νομού.

Προχωρήσαμε σε έγκριση  χρηματοδότησης για την συγκεκριμένη Μελέτη, ολοκληρώσαμε τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησής της και μετά την υπογραφή της σύμβασης βρισκόμαστε στη φάση της εκπόνησης από την πλευρά της μελετητικής ομάδας της Προμελέτης του   Μουσικού Γυμνασίου -Λυκείου.

Στόχος μας είναι οι Μελέτες που αφορούν στο Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου Πηνειού να ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται από τα συμβατικά τεύχη για να διεκδικήσουμε και να  εξασφαλίσουμε κατόπιν υποβολής  πρότασης,  χρηματοδότηση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ.

Στοχεύουμε σε ένα σχολικό συγκρότημα πρότυπο που θα αφορά σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα και όχι μόνο το Δήμο Πηνειού. Η συμβολή της Περιφέρειας και του Κεντρικού κράτους είναι επιβεβλημένη στη συνέχεια σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου.

 


  • 11
    Shares