ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το ΚΕΦΙΑΠ

Παραλαβή του  πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου που φιλοξενεί το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης έγινε από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Ηλείας η οποία  για πρώτη φορά  διαθέτει πλήρη εικόνα του ενεργειακού μίγματος της συγκεκριμένης δομής και του αντίστοιχου κόστους.

Σύμφωνα με το Διοικητή του Γ.Ν. Κώστα Διαμαντόπουλο, το επόμενο στάδιο θα εξειδικευτούν  οι  προτεινόμενες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, κάτι που στην περίπτωση του ΚΕΦΙΑΠ γίνεται  από το μηδέν.

«Με δεδομένη την εμπειρία που αποκτήσαμε διαμορφώνοντας την πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση της ΝΜ Πύργου, η οποία και εντάχθηκε στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», προετοιμαζόμαστε εντατικά για μια ακόμη πρόκληση.

Η πρόταση θα υποβληθεί για χρηματοδότησηστο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (EΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο οποίο υπάρχει ανοικτή πρόσκληση με  καταληκτική ημερομηνία τις29-03-2018.

Η μείωση του ενεργειακού κόστους βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας με σκοπό την εξοικονόμηση πολύτιμων οικονομικών πόρων» επεσήμανε ο κ. Διαμαντόπουλος.