ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ

Πληρωμές για  τη δράση μείωσης της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της δράσης «μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» για το έτος εφαρμογής 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Ηλείας,

οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.

Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 5 δικαιούχους.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής στα γραφεία της ΔΑΟΚ Ηλείας, μπορούν οι δικαιούχοι, να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.