• ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • Πού στηρίζεται η δικαίωση του Πανηλειακού-Τo σκεπτικό, το Φ.Α. και τί ισχυρίστηκαν οι ομάδες

Πού στηρίζεται η δικαίωση του Πανηλειακού-Τo σκεπτικό, το Φ.Α. και τί ισχυρίστηκαν οι ομάδες

Μαζί με την απόφαση για το κύρος του αγώνα ανάμεσα στον Πανθουριακό και τον Πανηλειακό, εκδόθηκε και το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Ένα σκεπτικό πέντε χιλιάδων λέξεων, τα βασικά σημεία του οποίου αποκαλύπει αποκλειστικά το ilia.news. Το σκεπτικό αυτό εδράζεται στην υποχρέωση που έχει η γηπεδούχος ομάδα να εκδίδει άδεια τέλεσης αγώνα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που παρέχει ο ΚΑΠ, αν δεν συντρέξει αυτό, να ασκείται ένσταση μετά τον αγώνα για αντικανονική διεξαγωγή του (άρθρο 23 του ΚΑΠ). 

 

Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου

Επίσης, γίνεται αναφορά στο άρθρο 21 του ΚΑΠ, Όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι ανάμεσα στους λόγους υπαιτιότητας μιας ομάδας για μη τέλεση αγώνα, είναι η μη τήρηση της υποχρέωσης για την έκδοση της άδειας τέλεσης του αγώνα από τη γηπεδούχο ομάδα. Γίνεται επίσης αναφορά στο άρθρο 6 της προκήρυξης των αγώνων, όπου ζητείται ρητά η άδεια τέλεσης αγώνα, καθώς επίσης και στο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στον Νόμο και  στο άρθρο 56Δ ΝΟΜΟΣ 2725/1999.

 

Τί γράφει το Φ.Α.

Το Φύλλο Αγώνα, αναφέρει: «…Η έναρξη του αγώνα έγινε με μία ώρα καθυστέρηση διότι η γηπεδούχος ομάδα δεν είχε την άδεια διεξαγωγής του αγώνα η οποία προσήλθε με 40 λεπτά καθυστέρηση. Η γηπεδούχος ομάδα είχε ενημερώσει στις 17.20 ότι φέρνουν την άδεια διεξαγωγής αγώνα. Η άδεια ήρθε στις 17.40 με αριθμό πρωτ/λου : 129109 25/05/2022 Π.Ε. Μεσσηνίας. Έπειτα δόθηκε στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων χρόνος για να κάνουν ένα σύντομο ζέσταμα και στις 18.00 έγινε η έναρξη του αγώνα. Καμία άλλη παρατήρηση». Επίσης, στην από 29.5.2022 Έκθεση Παρατηρητή του Αγώνα, εκτίθεται ότι «Η έναρξη του αγώνα έγινε με μια ώρα καθυστέρηση διότι η γηπεδούχος ομάδα δεν είχε την άδεια διεξαγωγής του αγώνα η οποία προσήλθε με 40 λεπτά καθυστέρηση. Η γηπεδούχος ομάδα είχε ενημερώσει στις 17.20 ότι φέρνουν την άδεια διεξαγωγής αγώνα. Η άδεια ήρθε στις 17.40 με αρ. πρωτ/λου : 129109 25/05/2022 Π.Ε. Μεσσηνίας. Έπειτα δόθηκε στους ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων χρόνος για να κάνουν ένα σύντομο ζέσταμα και στις 18.00 έγινε η έναρξη του αγώνα. Καμία άλλη παρατήρηση».

 

Η ένσταση του Πανηλειακού

Στην ένστασή του ο Πανηλειακός, αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη άδεια που προσκόμισε ο Πανθουριακός, δεν απευθύνεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά σε άλλο προηγούμενο.  Μάλιστα, αν και είναι ηλεκτρονικά γραμμένο, έχει αλλοιωθεί χειρόγραφα, ενώ σε άλλο μέρος του, μιλάει για παιχνίδι παλαιότερο. Προς απόδειξη της πλαστότητας του εγγράφου, ο Πανηλειακός προσκόμισε με τον αυτό αριθμό πρωτοκόλλου, το γνήσιο έγγραφο, που είναι για το παιχνίδι Πανθουριακού-Κυπαρισσίας.

 

Τι υποστήριξε ο Πανγυθεατικός

Ο Πανγυθεατικός, κατά την πρόσθετη παρέμβασή του, υποστήριξε ότι εάν ο διαιτητής γνώριζε ότι δεν υφίσταται νόμιμη άδεια, δεν θα άρχιζε το παιχνίδι, ενώ με την προπεριγραφόμενη πράξη της προσκομιδής πλαστογραφημένης άδειας, παραβιάστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 της Προκήρυξης Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2021 – 2022, τα άρθρα 21 και 9 του Κ.Α.Π., καθώς και το άρθρο 56 Δ του Ν. 2725/1999.

 

Τί υποστήριξε ο Πανθουριακός

Ο Πανθουριακός, με τη σειρά του υποστήριξε ότι εκ παραδρομής, δεν είχε εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αγώνα για τον υπό κρίση αγώνα και ότι προσκομίσθηκε παλαιά άδεια, η οποία όμως δεν ήταν πλαστογραφημένη. Και ότι επιπλέον, εάν διαπίστωνε κάποια παραποίηση ο διαιτητής όφειλε να το αναφέρει.

 

Το σκεπτικό της Πειθαρχικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την Πειθαρχική Επιτροπή, ο Πανθουριακός παρέβη τη διάταξη του άρθρου 6 της Προκήρυξης αγώνων πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, που επιβάλλει την υποχρέωση στα συμμετέχοντα σωματεία προς έκδοση άδειας διεξαγωγής αγώνα από την αρμόδια Περιφέρεια, την οποίαν πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά στον Διαιτητή, πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ παράλληλα, το φιλοξενούμενο σωματείο, σε περίπτωση έλλειψης της άδειας, έχει δικαίωμα καταχώρησης σχετικής ένστασης, πριν την έναρξη του αγώνα, στο φύλλο αγώνα. Σύμφωνα, άλλωστε, με την ίδια διάταξη, η εν λόγω υποχρέωση του εκάστοτε συμμετέχοντος σωματείου – συνακόλουθα, δε, και η παράβαση της υποχρέωσης τήρησής της – εντάσσεται στις υποχρεώσεις της γηπεδούχου ομάδας περί κανονικότητας του γηπέδου, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του Κ.Α.Π., στην παράγραφο 3 του οποίου, ρητά προβλέπεται ως κύρωση, η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων, στο φύλλο αγώνα, πριν την έναρξη του αγώνα, από τη φιλοξενούμενη ομάδα, καθώς και υποβολής σχετικής ένστασης, κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Α.Π., με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό – ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο φύλλο αγώνα.

 

Δεκτό το δικαίωμα ένστασης και τιμωρία του Πανθουριακού

Συνοψίζοντας λοιπόν, η Πειθαρχική Επιτροπή, αναγνωρίζει το δικαίωμα ένστασης του Πανηλειακού, ακόμα και μετά την τέλεση του παιχνιδιού, επειδή ο νομοθέτης δίνει αυτή τη δυνατότητα, για την περίπτωση στην οποία προσκομίσει κάποια ομάδα μη έγκυρη άδεια. Και κατά συνέπεια, καταλήγει στην απόφαση, να κάνει δεκτή την ένσταση του Πανηλειακού και την πρόσθετη παρέμβαση του Πανγυθεατικού, να κατακυρώσει το παιχνίδι με 3-0 υπέρ του Πανηλειακού και να αφαιρέσει τρεις βαθμούς από τον Πανθουριακό, όπως προβλέπεται. Πέραν αυτού, επέβαλλε χρηματικό πρόστιμο στην ομάδα της Μεσσηνίας, ενώ διαβίβασε την υπόθεση στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Ηλεία: Δικαιούχος «έλαβε» σχεδόν 14 εκατ. για βιολογικά 200.000 στρεμμάτων

Όπως αναφέρει το agronews.gr: Σχεδόν 14 εκατ. ευρώ ενίσχυση για βιολογικά, εισέπραξε τον περασμένο χρόνο (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022), συγκεκριμένος …

Σοβαρές καταγγελίες Πολάκη για ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και ΥΠ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΑΚΗ

Γράφει καταγγέλλει στο προσωπικό του FACEBOOK ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΛΑΚΗΣ… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ -παίρνοντας βαθιά ανάσα-από μειλ που μας ήρθε στον Τομέα …

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος: Λήψη άμεσων μέτρων στο χώρο του λιμένος Κατακόλου

Προς: Προεδρο Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Πυργου κου Νικολούτσο Κωστα Κύριε πρόεδρε , Σύμφωνα με μαρτυρίες επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο Κατάκολο …

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου εξετάζει καταγγελία 15χρονης σε βάρος 29χρονου στενού συγγενή της για βιασμό

Με πολύ μεγάλη προσοχή και με διακριτικότητα εξετάζουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, καταγγελία για βιασμό που έκανε μια …

Νεκρός 40χρονος οδηγός έξω από τον ΟΑΕΔ στον Πύργο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 20-7-2024 το απόγευμα 18:30 στην εθνική οδό Πύργου Πατρών, στο ύψος των σχολών του ΟΑΕΔ …

  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • Πού στηρίζεται η δικαίωση του Πανηλειακού-Τo σκεπτικό, το Φ.Α. και τί ισχυρίστηκαν οι ομάδες

Πού στηρίζεται η δικαίωση του Πανηλειακού-Τo σκεπτικό, το Φ.Α. και τί ισχυρίστηκαν οι ομάδες

Μαζί με την απόφαση για το κύρος του αγώνα ανάμεσα στον Πανθουριακό και τον Πανηλειακό, εκδόθηκε και το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Ένα σκεπτικό πέντε χιλιάδων λέξεων, τα βασικά σημεία του οποίου αποκαλύπει αποκλειστικά το ilia.news. Το σκεπτικό αυτό εδράζεται στην υποχρέωση που έχει η γηπεδούχος ομάδα να εκδίδει άδεια τέλεσης αγώνα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που παρέχει ο ΚΑΠ, αν δεν συντρέξει αυτό, να ασκείται ένσταση μετά τον αγώνα για αντικανονική διεξαγωγή του (άρθρο 23 του ΚΑΠ). 

 

Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου

Επίσης, γίνεται αναφορά στο άρθρο 21 του ΚΑΠ, Όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι ανάμεσα στους λόγους υπαιτιότητας μιας ομάδας για μη τέλεση αγώνα, είναι η μη τήρηση της υποχρέωσης για την έκδοση της άδειας τέλεσης του αγώνα από τη γηπεδούχο ομάδα. Γίνεται επίσης αναφορά στο άρθρο 6 της προκήρυξης των αγώνων, όπου ζητείται ρητά η άδεια τέλεσης αγώνα, καθώς επίσης και στο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στον Νόμο και  στο άρθρο 56Δ ΝΟΜΟΣ 2725/1999.

 

Τί γράφει το Φ.Α.

Το Φύλλο Αγώνα, αναφέρει: «…Η έναρξη του αγώνα έγινε με μία ώρα καθυστέρηση διότι η γηπεδούχος ομάδα δεν είχε την άδεια διεξαγωγής του αγώνα η οποία προσήλθε με 40 λεπτά καθυστέρηση. Η γηπεδούχος ομάδα είχε ενημερώσει στις 17.20 ότι φέρνουν την άδεια διεξαγωγής αγώνα. Η άδεια ήρθε στις 17.40 με αριθμό πρωτ/λου : 129109 25/05/2022 Π.Ε. Μεσσηνίας. Έπειτα δόθηκε στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων χρόνος για να κάνουν ένα σύντομο ζέσταμα και στις 18.00 έγινε η έναρξη του αγώνα. Καμία άλλη παρατήρηση». Επίσης, στην από 29.5.2022 Έκθεση Παρατηρητή του Αγώνα, εκτίθεται ότι «Η έναρξη του αγώνα έγινε με μια ώρα καθυστέρηση διότι η γηπεδούχος ομάδα δεν είχε την άδεια διεξαγωγής του αγώνα η οποία προσήλθε με 40 λεπτά καθυστέρηση. Η γηπεδούχος ομάδα είχε ενημερώσει στις 17.20 ότι φέρνουν την άδεια διεξαγωγής αγώνα. Η άδεια ήρθε στις 17.40 με αρ. πρωτ/λου : 129109 25/05/2022 Π.Ε. Μεσσηνίας. Έπειτα δόθηκε στους ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων χρόνος για να κάνουν ένα σύντομο ζέσταμα και στις 18.00 έγινε η έναρξη του αγώνα. Καμία άλλη παρατήρηση».

 

Η ένσταση του Πανηλειακού

Στην ένστασή του ο Πανηλειακός, αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη άδεια που προσκόμισε ο Πανθουριακός, δεν απευθύνεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά σε άλλο προηγούμενο.  Μάλιστα, αν και είναι ηλεκτρονικά γραμμένο, έχει αλλοιωθεί χειρόγραφα, ενώ σε άλλο μέρος του, μιλάει για παιχνίδι παλαιότερο. Προς απόδειξη της πλαστότητας του εγγράφου, ο Πανηλειακός προσκόμισε με τον αυτό αριθμό πρωτοκόλλου, το γνήσιο έγγραφο, που είναι για το παιχνίδι Πανθουριακού-Κυπαρισσίας.

 

Τι υποστήριξε ο Πανγυθεατικός

Ο Πανγυθεατικός, κατά την πρόσθετη παρέμβασή του, υποστήριξε ότι εάν ο διαιτητής γνώριζε ότι δεν υφίσταται νόμιμη άδεια, δεν θα άρχιζε το παιχνίδι, ενώ με την προπεριγραφόμενη πράξη της προσκομιδής πλαστογραφημένης άδειας, παραβιάστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 της Προκήρυξης Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2021 – 2022, τα άρθρα 21 και 9 του Κ.Α.Π., καθώς και το άρθρο 56 Δ του Ν. 2725/1999.

 

Τί υποστήριξε ο Πανθουριακός

Ο Πανθουριακός, με τη σειρά του υποστήριξε ότι εκ παραδρομής, δεν είχε εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αγώνα για τον υπό κρίση αγώνα και ότι προσκομίσθηκε παλαιά άδεια, η οποία όμως δεν ήταν πλαστογραφημένη. Και ότι επιπλέον, εάν διαπίστωνε κάποια παραποίηση ο διαιτητής όφειλε να το αναφέρει.

 

Το σκεπτικό της Πειθαρχικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την Πειθαρχική Επιτροπή, ο Πανθουριακός παρέβη τη διάταξη του άρθρου 6 της Προκήρυξης αγώνων πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, που επιβάλλει την υποχρέωση στα συμμετέχοντα σωματεία προς έκδοση άδειας διεξαγωγής αγώνα από την αρμόδια Περιφέρεια, την οποίαν πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά στον Διαιτητή, πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ παράλληλα, το φιλοξενούμενο σωματείο, σε περίπτωση έλλειψης της άδειας, έχει δικαίωμα καταχώρησης σχετικής ένστασης, πριν την έναρξη του αγώνα, στο φύλλο αγώνα. Σύμφωνα, άλλωστε, με την ίδια διάταξη, η εν λόγω υποχρέωση του εκάστοτε συμμετέχοντος σωματείου – συνακόλουθα, δε, και η παράβαση της υποχρέωσης τήρησής της – εντάσσεται στις υποχρεώσεις της γηπεδούχου ομάδας περί κανονικότητας του γηπέδου, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του Κ.Α.Π., στην παράγραφο 3 του οποίου, ρητά προβλέπεται ως κύρωση, η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων, στο φύλλο αγώνα, πριν την έναρξη του αγώνα, από τη φιλοξενούμενη ομάδα, καθώς και υποβολής σχετικής ένστασης, κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Α.Π., με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό – ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο φύλλο αγώνα.

 

Δεκτό το δικαίωμα ένστασης και τιμωρία του Πανθουριακού

Συνοψίζοντας λοιπόν, η Πειθαρχική Επιτροπή, αναγνωρίζει το δικαίωμα ένστασης του Πανηλειακού, ακόμα και μετά την τέλεση του παιχνιδιού, επειδή ο νομοθέτης δίνει αυτή τη δυνατότητα, για την περίπτωση στην οποία προσκομίσει κάποια ομάδα μη έγκυρη άδεια. Και κατά συνέπεια, καταλήγει στην απόφαση, να κάνει δεκτή την ένσταση του Πανηλειακού και την πρόσθετη παρέμβαση του Πανγυθεατικού, να κατακυρώσει το παιχνίδι με 3-0 υπέρ του Πανηλειακού και να αφαιρέσει τρεις βαθμούς από τον Πανθουριακό, όπως προβλέπεται. Πέραν αυτού, επέβαλλε χρηματικό πρόστιμο στην ομάδα της Μεσσηνίας, ενώ διαβίβασε την υπόθεση στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Ηλεία: Δικαιούχος «έλαβε» σχεδόν 14 εκατ. για βιολογικά 200.000 στρεμμάτων

Όπως αναφέρει το agronews.gr: Σχεδόν 14 εκατ. ευρώ ενίσχυση για βιολογικά, εισέπραξε τον περασμένο χρόνο (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022), συγκεκριμένος …

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος: Λήψη άμεσων μέτρων στο χώρο του λιμένος Κατακόλου

Προς: Προεδρο Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Πυργου κου Νικολούτσο Κωστα Κύριε πρόεδρε , Σύμφωνα με μαρτυρίες επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο Κατάκολο …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων