ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Πράσινο φως πήρε ο οδικός άξονας Πύργος – Καλό Νερό

  • 10
    Shares

Υπέγραψε χθες Τρίτη ο Υπουργός Υποδομών κ. Σπίρτζης την  έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 19.800.000,00€ για τη δημοπράτηση του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό».Η δημοπράτηση του έργου του θέματος θα γίνει με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. Θα εφαρμοσθεί ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  Στόχος του υπουργείου είναι να δημοπρατηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 και αφού εγκριθεί  να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.


  • 10
    Shares