ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑ

Προκηρύσσονται 31 θέσεις γιατρών και προσωπικού για την Τ.ΟΜ.Υ Πύργου


Δημοσιεύτηκε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ η προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας  για την πρόσληψη 1.935 ατόμων. Μέσα σε αυτές τις θέσεις και 31 για την Τ.ΟΜ.Υ (Τοπικές Ομάδες Υγείας) Πύργου.

Οι προσλήψεις γίνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από τις 29/3/2021 και ώρα 9:00 π.μ. έως τις 12/4/2021 και ώρα 23:59 μ.μ μέσω του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr).

Οι 31 θέσεις για την Τ.ΟΜ.Υ Πύργου είναι:

12 Θέσεις Γενικών Ιατρών / Παθολόγων

3 Θέσεις Παιδιάτρων

4 Θέσεις ΠΕ Νοσηλευτών/τριων (ΤΕ και ΔΕ σε περίπτωση που δεν καλυφθούν)

3 Θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΤΕ  σε περίπτωση που δεν καλυφθούν)

4 Θέσεις ΠΕ Διοικητικού (ΤΕ διοίκησης μονάδων υγείας και ΔΕ σε περίπτωση που δεν καλυφθούν)

5 Θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας