ΗΛΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑ

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Πύργου

 • 10
  Shares

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εντάχθηκε η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 410 χιλ. ευρώ για το Νοσοκομείο Πύργου. Αναλυτικά η ΝΜ Πύργου θα προμηθευτεί:

 1. ένα σταθμό παρακολούθησης με παρακλίνια μόνιτορ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας προϋπολογισμού 100 χιλ. ευρώ
 2. δύο αναπνευστήρες για τη ΜΕΘ προϋπολογισμού 50 χιλ. ευρώ
 3. έναν υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης προϋπολογισμού 90 χιλ. ευρώ
 4. δύο αναισθησιολογικά μηχανήματα προϋπολογισμού 74 χιλ. ευρώ
 5. έναν ψηφιοποιητή με δύο εκτυπωτές για το ακτινολογικό προϋπολογισμού 30 χιλ. ευρώ
 6. έναν ηλεκτροεγκεφαλογράφο προϋπολογισμού 26 χιλ. ευρώ

(σήμερα στη ΝΜ Πύργου δε διενεργούνται ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα)

 1. δέκα κλίνες για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού προϋπολογισμού 30 χιλ. ευρώ
 2. δύο κλίνες για τη Μονάδα Εμφραγμάτων προϋπολογισμού 10 χιλ. ευρώ

 • 10
  Shares