Προς τον επικεφαλής της παράταξης του δημοτικού συμβουλίου Ήλιδας ‘ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ’

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τής 27ης Ιανουαρίου 2021, ματαιώθηκε αποκλειστικά εκ της αποχής της μείζονος αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση, δεδομένης της απαραίτητης πλειοψηφίας των 2/3 των μελών του ΔΣ στην με περιφορά συνεδρίαση, καίτοι η αναγκαιότητα ήτο αδήριτη. Για τον λόγο αυτό, το Προεδρείο φρόντισε ιδιαίτερα την έγκαιρη νόμιμη  γνωστοποίηση  των θεμάτων τής ημερήσιας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προς τον επικεφαλής της παράταξης του δημοτικού συμβουλίου Ήλιδας ‘ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ’.