ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πηνειού


Ο δήμος Πηνειού ύστερα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την εγκριτική απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, τριών ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.

 Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση