ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Προσλήψεις οκταμηνιτών στο δήμο Πύργου

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο δήμος Πύργου.

 Οι προσλήψεις συγκεκριμένα αφορούν τις ειδικότητες , ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΔΕ Οδηγός, ∆Ε Xειριστών μηχανημάτων έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή) και ΔΕ Χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος (καλαθοφόρου), συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική  αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία του δήμου Πύργου.