ΗΛΕΙΑ AUTO-MOTO

Προσωρινή άδεια οδήγησης για νέους οδηγούς

  • 9
    Shares

Προσωρινή άδεια οδήγησης θα μπορούν να έχουν πλέον οι νέοι οδηγοί, αμέσως μετά την επιτυχή εξέτασή τους για απόκτηση διπλώματος μέχρι να εκδοθεί η κανονική.

Μέτρο που θα εφαρμόσει το Υπ. Μεταφορών και αποβλέπει στην εξάλειψη των πιέσεων για γρήγορη έκδοση διπλώματος, αλλά και που διευκολύνει το νέο οδηγό στις οδικές του μετακινήσεις μέχρι να την έκδοση του κανονικού του διπλώματος.

Η προσωρινή άδεια θα δίδεται άμεσα από τις Διευθύνσεις Μεταφορών των περιφερειών της χώρας αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του υποψηφίου και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η αίτηση των δικαιούχων για τη χορήγησή της θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η προσωρινή άδεια οδήγησης θα χορηγείται από το σύστημα σε ψηφιακή μορφή. Με την προσωρινή αυτή άδεια, επιτρέπεται η οδήγηση της οικείας κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης και σε κάθε περίπτωση το πολύ έως τέσσερις μήνες από την ημερομηνία επιτυχίας στην οικεία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα.


  • 9
    Shares