ΗΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Αθλητισμού Δήμου Πύργου

  • 4
    Shares

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αθλητισμού Δήμου Πύργου.

Για την εγγραφή τους, οι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν ψηφιοποιημένα μέσω ηλεκ. αλληλογραφίας:

–          Αίτηση εγγραφής

–          Στοιχεία Μητρώου ΑΑΔΕ (εκτυπωτικό taxisnet)

–          Απόφαση Οργάνου Διοίκησης περί ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Νόμιμου Εκπροσώπου.

–          Καταστατικό.

–          Αντίγραφο Αθλητικής Αναγνώρισης από γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

–          Βεβαίωση θεώρησης Βιβλίων (ν.2725/99)

–          Στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπρόσωπου, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική δ/νση αλληλογραφίας).

 

Επίσης άμεσα καλούνται να υποβάλλουν επιχειρησιακό σχεδιασμό για α΄ τρίμηνο 2020, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο προγραμματισμός δράσεων της Δη.Κ.Ε.Π.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, κατ΄ ελάχιστο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: α) περιγραφή των δράσεων, β) έγγραφα τεκμηρίωσης λοιπών συμμετεχόντων φορέων (π.χ. συμφωνητικά, συμβάσεις κοινοπραξίας κλπ), γ) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δ) προϋπολογισμό και ε) αναμενόμενα οφέλη για την τοπική κοινωνία/οικονομία.

 

 

Για την Δη.Κ.Ε.Πύργου,

 

Δημόπουλος Χρήστος

Πρόεδρος Δ.Σ.


  • 4
    Shares